Future DiverCities

 Future DiverCities - Creativity in an Urban Context

Future DiverCities - Creativity in an Urban Context on 8 eurooppalaisen ja yhden kanadalaisen taide- ja kulttuuritoimijan innovatiivinen yhteistyöhanke, joka on osa Euroopan komission Luova Eurooppa -ohjelmaa. Nelivuotinen hanke alkoi kesällä 2016. Future DiverCities tutkii taiteellisen toiminnan uusia malleja ja levitystä, jotka tukevat tulevaisuudessa moniäänisyyttä ja -kulttuurisuutta sekä vaihtoehtoisia ekosysteemejä.


 Taiteellisten sisältöjen painotus on musiikissa ja media- sekä kaupunkitaiteessa, ja taiteellisella toiminnalla haetaan myös sosiaalisia vaikutuksia.


Hankekumppanit

Savonia-ammattikorkeakoulu (koordinaattori) | Kuopio, Suomi
ANTI - Contemporary Art Festival
 | Kuopio, Suomi
1D Lab | Saint Etienne, Lyon & Pariisi, Ranska
Public Art Lab | Berliini, Saksa
Seconde Nature | Aix en Provence, Ranska
BEK | Bergen, Norja
Kontejner | Zagreb, Kroatia
Liepaja City Council | Latvia
La Chambre Blance | Québec, Kanada

www.futuredivercities.eu

 Future DiverCities on innovaatioiden ja uusien luovien toimintatapojen hautomo, jossa otetaan riskejä ja luodaan taidetta haastavassa urbaanissa ympäristössä. 

Tavoitteenamme on luoda digitaalinen yhteistyöalusta kokeilevan taiteen kehittämiseksi ja uusi taloudellinen malli taidetoimijoille. Haluamme myös rakentaa uusia yleisöjä ympäri maailmaa, osallistaen heidät sekä taiteen kuluttajina että taideteosten osatekijöinä, ja lisätä taiteilijoiden ja taiteen ammattilaisten liikkuvuutta sekä heidän ammattiuriensa kansainvälistymistä.

Näihin tavoitteisiin pääsemme järjestämällä kokeellisia Lab-taiteilijalaboratorioita, yleisötapahtumia, konferensseja ja hankekumppanien sekä näiden sidosryhmien välisiä ajatushautomoita.

Lab-taiteilijalaboratoriot perustuvat hankekumppanien yhteiskuratointiprosesseihin. Kuopiossa ensimmäinen Lab toteutettiin lokakuussa 2016 ja toinen syyskuussa 2017, ja toiminta on hankekaudella vuosittaista.

Imprimir

 

 

Print

skr_vihrea_1

Future DiverCities

 

Ajankohtaista

Keskiviikko 28.10.       14.00 – 16.00

Festivaalikeskus |  Haapaniemenkatu 20 (H-talo)
Esteetön pääsy

VARAA PAIKKASI ESITYKSEEN

Lue lisää ▸

Future DiverCities

Lab-taiteilijalaboratoriot

Future DiverCities toteuttaa ympäri Eurooppa, hankekumppaneiden kotikaupungeissa Lab-taiteilijalaboratorioita, joissa taiteilijat eri puolilta maailmaa ja eri taiteen aloilta työskentelevät suhteessa toisiinsa ja ympäristöönsä, jakavat praktiikoitaan, tutkivat paikallista ympäristöä ja sen yhteisöjä sekä Future DiverCities -hankkeen visioita taiteellisen työskentelyn kautta.

ANTI-festivaalilla on aina ollut vahva tahto toimia ajankohtaisimman taiteen eturintamassa. Haluamme tukea taiteilijoita ja heidän työskentelyään, mahdollistaa teoksia ja projekteja, saada niille näkyvyyttä eri medioissa ja tuoda niitä lähelle yleisöjä – olivatpa ne sitten paikallisia, globaaleja tai virtuaalisia. Ottamalla riskejä ja luottamalla taiteilijoihin mahdollistamme myös kokeilevat, taiteen kehittymistä edistävät projektit. Nämä samanaikaiset tavoitteet eli taiteilijoiden, taiteen ja kaupungin kehittäminen yhdistyvät Future DiverCities -hankkeessa ja sen taiteilijalaboratorioissa.

Lab -taiteilijalaboratorio järjestetään neljännen kerran Kuopiossa 2.-15.9.20189 Tutustu vuoden 2019 Lab-taiteilijoihin alla!

Future DiverCities

Lab-taiteilijat 2019

Kim Modig on Helsingissä asuva taiteilija. Hän valmistui teatteritaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta 2009. Lue lisää ▸

Kattrin Deufert on taiteellisen duon deufert&plischken toinen jäsen. deufert&plischken teokset keskittyvät aikaan, muistiin, myyttiin ja siihen, kuinka meidän tulisi elää yhdessä. Lue lisää ▸

Lara Thoms on sosiaalisesti sitoutuneista, paikkakohtaisista ja osallistavista mahdollisuuksista nykytaiteeseen ja esitykseen kiinnostunut queer-taiteilija. Lue lisää ▸

Herr Finnland syntyi vuonna 1982 puoliksi itävaltalaiseen ja puoliksi suomalaiseen perheeseen ja hänet kasvatettiin Salzburgissa Itävallassa. Lue lisää ▸

Veera Launonen (s.1989) on kuopiolainen kuvataiteilija, joka työskentelee liikkuvan kuvan, äänen ja valokuvan parissa. Lue lisää ▸

Lauri Hei on Kuopiossa asuva runoilija, kuvataiteilija ja sovelluskehittäjä. Lue lisää ▸

Future DiverCities

Lab-taiteilijat 2018

Sanna From on tanssitaiteilija, jonka työskentelyn keskiössä on taiteen sosiaaliset mahdollisuudet. Hän on ollut mukana kehittämässä tapoja, joilla tanssitaiteilijan ammattitaitoa on hyödynnetty oppimisen, yhteiskunnallisen tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Pohjakoulutukseltaan Sanna on tanssipedagogi (Danshögskolan 2000). Vuonna 2014 hän kouluttautui Taiteilija-kehittäjä -täydennyskoulutusohjelmassa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Lue lisää ▸

Riina Hannuksela on tanssitaiteilija, joka työskentelee erilaisissa ympäristöissä saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseksi. Hän työskentelee taideinstituutioiden ulkopuolella, julkisessa tilassa ja useimmiten ei-ammattilaisten kanssa.  Häntä inspiroi arkielämä ja hän on aina valmis leikkimään.

Hän on valmistunut filosofian maisteriksi kulttuurihistorian oppiaineesta (2006) ja tanssinopettajaksi (2010). Lue lisää ▸

Joseph Keckler on yhdysvaltalainen laulaja, muusikko, kirjoittaja ja kuvataiteilija. New York Times on hehkuttanut häntä “uskomattomaksi laulajalahjakkuudeksi, jonka monipuolisuus rikkoo klassisen musiikin perinteisyyden rajoja”, ja The Village Voice on nimennyt hänet ”New Yorkin keskustan parhaaksi esitystaiteilijaksi”. Lue lisää ▸

Bart Witte on hollantilaisen Expodium-kollektiivin perustajajäsen ja taiteilija, joka on saanut koulutuksensa Genkissä, Utrechtissa ja Melbournessa. Hänen työnsä keskittyy kansainvälisiin verkostoihin, tilaustöihin ja projekteihin ja systeemeihin, jotka tutkivat erityislaatuisia paikallisia olosuhteita. Lue lisää ▸

Future DiverCities

Lab-taiteilijat 2017

Joseph O’Farrell (JOF) on monitaiteellinen esiintyjä, tuottaja, kuraattori, muusikko ja luennoitsija, joka työskentelee Melbournessa ja Lontoossa. JOF luo suuren luokan installaatioita ja teatteriteoksia erilaisten yhteisöjen kanssa ja niitä varten. Teokset juhlivat monimuotoisuutta ja tuovat ihmisiä yhteen hauskoissa ja odottamattomissa tilanteissa. Lue lisää ▸

Anne Roquigny on ranskalainen mediataiteen kuraattori, joka työskentelee itsenäisesti digitaalisen taiteen sekä ääni- ja kuvataitaiteen parissa. Hänen monialaiset projektinsa tutkivat usein Internetiä ja muita verkostoja. Esimerkiksi Webjays-projekti on innovatiivinen julkinen alusta verkossa tapahtuvien projektien kuratoimiselle ja esittämiselle. Lue lisää ▸

Nastja Säde Rönkkö on helsinkiläinen taiteilija. Hän työskentelee pääasiassa performanssin, meditaiteen ja installaation parissa. Rönkön taide käsittelee sosiaalisia suhteita ja ihmisyyden perusteita: läheisyyttä, empatiaa, toiseutta ja läsnäoloa, sekä niiden rakenteita ja merkitystä.

Lue lisää ▸

Davor Sanvincenti (s.1979) on kroatialainen, kansainvälisesti toimiva multimediataiteilija. Hän on kiinnostunut erityisesti audiovisuaalisista ilmiöistä ja visuaalisen kulttuurin antropologiasta. Hänen työnsä käsittelevät usein ihmisen aisteja ja havaintokykyä eri olosuhteissa, leikittelevät illuusion konseptilla ja tutkivat havaintokyvyn mahdollisia rajoja sekä kokemuksen rakenteita. Lue lisää ▸

Future DiverCities

 

Lab-taiteilijat 2016

Anniina Aunola on suomalainen yhteisötaiteen pioneeri ja tanssitaiteen ammattilainen.

Koulutukseltaan Aunola on tanssitaiteen maisteri ja erityisopettaja ja on toiminut niin taiteen perusopetuksen kuin ammattikoulutuksenkin parissa. Viimeisen vuosikymmenen ajan hän on keskittynyt edistämään taiteen saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Hän on toteuttanut yhteisötaideteoksia ja osallistavan taiteen projekteja.

Lue lisää ▸

HC Gilje työskentelee installaation, kokeellisen videon, esittävän taiteen ja lavastuksen parissa.

Gilje on valmistunut Trondheimin Kuvataideakatemiasta multimedian laitokselta vuonna 1999. Vuodesta 2006 lähtien hän on työstänyt Conversations with spaces -projektia, joka yhdistelee elementtejä hänen aiemmista töistään. Pitkäaikaisessa projektissa yhdistyvät hänen videoteoksistaan tuttu fyysisten tilojen tutkiminen, tilojen luominen lavastamisen kautta sekä improvisaatio hänen live-esityksistään. Projekti tutkii suurten installaatioiden kautta valon, projektion, äänen ja liikkeen synnyttämää muutosta fyysisissä rakenteissa.

Lue lisää ▸

Antye Greie-Ripatti on digitaalisen musiikin tekijä, runoilija, kuraattori ja opettaja.

Vuonna 1969 Itä-Saksassa syntynyt Greie-Ripatti asuu ja työskentelee tällä hetkellä Hailuodossa, Suomessa. Hänet tunnetaan myös nimillä Laub, AGF ja poemproducer. Työssään hän keskittyy kielen, puheen, äänen, ihmisyyden ja koneiden välisiin suhteisiin. Ilmaisuvälineinä toimivat levyt, audiovisuaaliset live-esitykset, digitaalinen kommunikaatio, ääni-installaatiot sekä toimeksiannot elokuviin ja teatteriin.

Lue lisää ▸

The Constitute käyttää tieteellistä tutkimusta, taiteellisia menetelmiä sekä taloudellisia perusteita luodakseen merkittäviä ja ainutlaatuisia esineitä, menetelmiä ja kokemuksia. Heidän työnsä toteutuvat sisä- ja ulkotiloissa ja ne perustuvat visuaaliseen kieleen julkisessa tilassa, digitaalisiin ja fyysisiin ilmaisukeinoihin sekä väärinkäyttöjen ja virheiden runollisiin ominaisuuksiin.

Lue lisää ▸

Future DiverCities

Tapahtumat

2.-15.9.2019

Avoinna yleisölle 3.-14.9. 13.00-17.30
H-talo | Haapaniemenkatu 20
Esteetön pääsy

Future DiverCities Lab -taiteilijalaboratorio järjestetään neljännen kerran Kuopiossa! Lue lisää ▸

21.-27.9.2018
Pinari | Pyörönkaari 19

Future DiverCities Lab -taiteilijalaboratorio järjestetään kolmannen kerran Kuopiossa! 

Labissa kansainvälisesti toimivat taiteilijat eri taiteen aloilta työskentelevät suhteessa toisiinsa, ympäristöönsä ja paikallisiin yhteisöihin, jakavat työskentelytapojaan sekä tutkivat Future DiverCities -hankkeen visiota taiteellisen työskentelyn kautta.

Vuoden 2018 Lab-taiteilijat ovat Sanna From (FI), Riina Hannuksela (FI), Joseph Keckler (US) ja Bart Witte (NL). Taiteilijaesittelyt alla! Lue lisää ▸

Keskiviikko 26.9. 17.00
Pinari | Pyörönkaari 19

PIIRAKKAA.
SADETTA.
RAHAA.
KÄVELYÄ.

TEHDÄÄN HISTORIAA YHDESSÄ! KLO 17.00 PETOSEN PINARILLA!

Piirakka on ilmaista JA MAKSAMME SINULLE 5 euroa, jos luovutat meille puhelimesi ja liityt seuraamme sateeseen.

Puhelimet palautetaan kävelyn jälkeen. Osallistujamäärä: max. 50 henkilöä. Lue lisää ▸

Torstai 26.4.2018 klo 15.00
ANTI OFFICE | Nahkurinkatu 1, katutaso, Kuopio

Design Week Kuopio 2018 -ohjelmaa!

Päästetään kuopiolainen luovuus irti!

Lue lisää ▸

14.-20.9.2017

Future DiverCities -hankkeen Lab -taiteilijalaboratorio järjestetään toisen kerran Kuopiossa 14.-20.9.2017.  Labissä neljä kansainvälistä taiteilijaa tutkii, kuinka digitaaliset teknologiat voivat laajentaa
sosiaalisesti sitoutuneita taiteellisia käytäntöjä. Lue lisää ▸

Keskiviikko 20.9.
14:00 alkaen Petosen Pinari | Pyörönkaari 19

Tänä vuonna Future DiverCities Lab -taiteilijat viedään lähiöön, Kuopion Petoselle. Taiteilijat työskentelevät suhteessa toisiinsa, Future DiverCities -hankkeen tavoitteisiin, paikallisiin taiteilijoihin ja yhteisöihin.

Keskiviikkona 20.9. Lab-taiteilijat järjestävät erilaista luovaa ja hauskaa Pinarilla yhdessä paikallisten nuorten kanssa. Luvassa esimerkiksi Keulimisjamit! Niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin ovat tervetulleita mukaan! Lue lisää ▸

Torstai 27.4.2017

19.00 – 21.00 Ravintola Intro | Kauppakatu 20, Kuopio

Vapaa pääsy!

Savolainen Suoraviiva – Muotoiltu Kuopio on keskusteluilta kaupunkikulttuurin ja -ympäristön yhteiskehittämisestä.

Lue lisää ▸

23.-30.10.2016

ANTI Prize Weekendin alla ja sen aikana ANTI-festivaali toteuttaa kokeellisen ”Lab”-taiteilijaresidenssin osana Future DiverCities -hanketta. Lab on ensimmäisen 19 tulevan taiteilijaresidenssin joukossa; se testaa ja kehittää käytännöllisiä lähestymiskulmia Future DiverCities -hankkeen visioon ja missioon.

Lue lisää ▸

Lauantaina 29.10.2016

11.00 – 13.00 Matkus, 2. kerros | Matkuksentie 60
20.00 – Puikkari  | Maaherrankatu 5

Future DiverCities Lab-taiteilijat vierailevat Matkuksessa, Kuopion suurimmassa ostoskeskuksessa ja keräävät paikallisilta ihmisiltä erilaista dataa – äänimuistoja, toiveita ja palautetta Kuopiosta. Overmapping-konsepti esitetään valo- ja karttainstallaationa ANTI Prize Party -klubilla Puikkarissa!
Lue lisää ▸

Torstaina 27.10.2016

klo 17:00 Bistro Wine & Deli | Minna Canthin katu 16

PechaKucha Kuopiossa Future DiverCities Lab-taiteilijat kertovat työstään ja jakavat työpäivän jälkeisiä tunnelmiaan kuvien kautta!

Lue lisää ▸

Lauantaina 29.10.2016

17.30 – 18.30 Muotoiluakatemian auditorio | Piispankatu 8

ANTI – Contemporary Art Festivalin ja kansainvälisen Future DiverCities – Creativity in an Urban Context -projektin tekijät osallistuvat kuopiolaisen taiteilijaseura Ars Liberan Kuraattoripäiville lauantaina 29.10.
Lue lisää ▸

Maanantaina 24.10.2016

klo 18-20 Luovien alojen keskuksessa, Myllyssä | Kuninkaankatu 7, 3. krs.

ANTI – Contemporary Art Festival & Future DiverCities -projekti kutsuvat taiteilijat, luovien alojen toimijat ja kaikki taiteesta, kaupunkikulttuurista ja digitaalisista innovaatioista kiinnostuneet, yhteen maanantaina 24.10. klo 18.00-20.00 Kuopion Luovien alojen keskus Myllyyn!

Lue lisää ▸