Jaettu tulevaisuus

1.1.-31.12.2022

Jaettu tulevaisuus -hanke järjestää vuoden ajan säännöllistä ja maksutonta taidetoimintaa yli 60-vuotiaille kaupunkilaisille
Kuopion keskustassa sekä lähiöissä. 

Työpajat alkavat ma 17.1.2022 - lue lisää TÄSTÄ (linkki)!

Taiteilija-ohjaajina toimivat Emma Fält ja Anna-Maria Väisänen. Jaettu tulevaisuus -hankkeen taiteellinen toiminta perustuu Fältin ja Väisäsen samannimiseen teoskonseptiin.

Hanke tukee ikääntyvien hyvinvointia ja toimintakyvyn ylläpitoa tarjoamalla monitaiteellisen, osallistujien tarpeista lähtevän prosessin, joka perustuu läsnäoloon, kuuntelemiseen ja osallistujien rajojen kunnioittamiseen. Hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista on edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ikäihmisten keskuudessa. Taiteilija-ohjaajat tutkivat osallistujien kanssa kaupunkitilaa ja osallistujien asuinympäristöjä sekä osallistujien näihin liittyviä tarpeita ja haaveita. Prosessin pohjalta toteutetaan teos, joka esitetään ANTI-festivaalilla syyskuussa 2022.

Jaettu tulevaisuus on osa IKO - Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille kehittämishanketta, joka toteutetaan yhteistyössä Teatterikeskus ry:n, Kulttuuria kaikille -palvelun / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n ja AILI-verkoston pilottikuntien Rovaniemen, Seinäjoen ja Espoon kanssa. Kehittämishankkeen koordinoijana toimii Taiteen edistämiskeskus.