Artist Lab: Anniina Aunola (FI)

Anniina Aunola on suomalainen yhteisötaiteen pioneeri ja tanssitaiteen ammattilainen.

Koulutukseltaan Aunola on tanssitaiteen maisteri ja erityisopettaja ja on toiminut niin taiteen perusopetuksen kuin ammattikoulutuksenkin parissa. Viimeisen vuosikymmenen ajan hän on keskittynyt edistämään taiteen saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Hän on toteuttanut yhteisötaideteoksia ja osallistavan taiteen projekteja.

Pidempikestoisia yhteisötaideprojekteja hän on toteuttanut muun muassa dementoituneiden vanhusten, vertaisohjaajina toimivien ikäihmisten, sekä erityisnuorisotyön ja lastensuojelun piirissä. Aunola tekee yhteistyötä toisten taiteen toimijoiden ja taidelaitosten lisäksi muun muassa opetus-, sosiaali- ja hoitoalan ammattilaisten kanssa. Työympäristöinä ovat olleet sairaalat, vankilat, palvelukeskukset, koulut, nuorisotalot, lastensuojeluyksiköt ja jalkautuvan nuorisotyön ympäristöt.

Työssään läänintaiteilijana (2012-2015) hän keskittyi edistämään taiteen ammattilaisten työllistymistä, osaamista ja verkottumista muihin yhteisötaiteilijoina toimiviin tai työssään osallistavia menetelmiä käyttäviin taiteilijoihin.

23.-30.10.2016 Future DiverCities: Artist Lab

Artist Statement

Työskentelylleni on tyypillistä lähteä liikkeelle muiden kuin itseni asettamasta kysymyksestä, tarpeesta tai halusta. Pyrin taiteilijana olemaan käytettävissä, välittäjänä ja mahdollistajana muiden pyrkimyksille tuoda jotain itselleen merkityksellistä näkyväksi.

Luon tilanteita, joissa on mahdollista kohdata, tehdä ja kokea taidetta, keskustella, juhlia ja esimerkiksi toteuttaa kansalaisaktivismia. Keskityn hetken taiteeseen, eli etsin keinoja olla synnyttämättä projektieni aikana pysyviä jälkiä tai materiaa.

Tämä ulottuu myös siihen, että en kerää, enkä esitä työstäni juurikaan valokuva- tai videomateriaalia. En halua tilanteiden muuttuvan tallennustuokioiksi, ja osallistujien muuttuvan kokijoista kohteiksi.