Kattrin Deufert (DE)

Kattrin Deufert on taiteellisen duon deufert&plischken toinen jäsen. deufert&plischken teokset keskittyvät aikaan, muistiin, myyttiin ja siihen, kuinka meidän tulisi elää yhdessä. 17 vuoden ajan he ovat noudattaneet taiteellisena duona radikaalia ajatusta, että koreografia voi rakentaa yhteiskuntaa, sen sijaan että vain kuvaisi sitä. Siksi yhteistyö ja osallistuminen ovat keskeisiä teemoja deufert & plischken metodologiassa, prosessissa ja esityksessä: monimuotoisessa työssään, olipa kyse sitten koreografisesta konsertista, luennosta tai näyttelystä, teatteri tapahtuu vain siltä osin kuin kaikki – taiteilijat ja katsojat – kutovat sen yhteen esityksen hetkellä. Koreografiasta tulee siten yhteiskunnallista toimintaa, jota eivät määrittele esteettiset periaatteet, vaan eksistentiaaliset ja filosofiset käsitteet, kuten sota ja rauha, vapaus ja totuus. Teatteri sosiaalisena tilanteena – harjoituksesta esitykseen – on deufert&plischken koreografisen muodon ja taiteellisen ilmaisun liikkeellepaneva voima. He kirjoittavat teoksensa yhdessä.

Berliinissä työskentelevien deufert&plischken teatteri kietoo aistillisen intellektuelliin ruumiillisuuden välittömyyden, äänen ja yhteisön kautta. Se avautuu kaikkien sitoutumisen vastaanottavaksi maisemaksi, jossa teatteritoiminta on luonteeltaan poliittista, ja jossa taidetta on puolustettava vältämättömänä.

Hellittämättömässä etsinnässään laajempiin (sosiaalisen) koreografian havaintoihin, deufert&plischke ovat viime aikoina myös kiinnittäneet huomionsa kirjeiden kirjoittamiseen – nostalginen väline digitaalisia aikoja varten, kerran yksityinen toiminta josta on tullut julkista. Elokuussa 2019 he esittelevät uuden tanssiteoksensa Liebestod Berliinin tanssifestivaalin Tanz im August yhteydessä.

www.deufertandplischke.net

Kuva: deufert&plischke.