Sanna From (FI)

Sanna From on tanssitaiteilija, jonka työskentelyn keskiössä on taiteen sosiaaliset mahdollisuudet. Hän on ollut mukana kehittämässä tapoja, joilla tanssitaiteilijan ammattitaitoa on hyödynnetty oppimisen, yhteiskunnallisen tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Pohjakoulutukseltaan Sanna on tanssipedagogi (Danshögskolan 2000). Vuonna 2014 hän kouluttautui Taiteilija-kehittäjä -täydennyskoulutusohjelmassa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Tällä hetkellä hän työskentelee ohjaaja-koreografina Porukalla pääosaan -hankkeessa, joka pyrkii edistämään taiteen keinoin maahanmuuttajanuorten kotoutumista ja peruskoulun loppuun saattamista. Yhdessä Riina Hannukselan kanssa hän kehittää peliin, leikkiin ja monialaiseen ilmaisuun keskittyvää praktiikkaa.

Työskennellessään erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa hän haluaa luoda mahdollisuuksia helpotukselle, oivalluksille, tasavertaisuudelle ja ilolle.

Sanna From. Kuva: Karin Smeds
Sanna From. Kuva: Karin Smeds