Festivals’ Path

1.9.2021 - 31.12.2023

Ekologisesti kestävä malli kulttuurimatkailun ja kansainvälisten taidetuotantojen toteuttamiseksi festivaalikontekstissa

Ilmastonmuutos ja kestävyyskriisi pakottavat myös kansainväliset taidefestivaalit pohtimaan, miten voisimme luoda ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä malleja taiteilijoiden liikkuvuuden ja kulttuurimatkailun edistämiseksi. Lisäksi meidän on huomioitava toimintakyvyltään monenlaiset yleisöt, jotta teemme festivaaleista aidosti helposti saavutettavia matkakohteita erilaisille yleisöille. Festivals’ Path hankkeessa vastataan näihin tarpeisiin kansainvälisten taidefestivaalien, niiden palkkaamien taiteilijoiden ja festivaalien yleisöjen näkökulmasta.

Hanke kuratoi ohjelmallisia matkareittejä maateitse matkustaville yleisöille lisätäkseen maateitse tapahtuvaa kulttuurimatkailua Suomeen ja Baltiaan. Hankkeessa tutkitaan käytännön kokeilujen kautta myös sitä, miten kansainvälisiä yhteistuotantoja ja niihin liittyviä kiertueita voidaan toteuttaa maateitse, ekologisesti ja kestävästi.

Hankkeen kautta edistetään ANTI-festivaalin vetovoimaisuutta ja saavutettavuutta kulttuurimatkailun näkökulmasta kehittämällä festivaalin verkkomarkkinointia vastaamaan toimintakyvyltään moninaisten yleisöjen ja Kuopion ulkopuolelta tulevien yleisöjen tarpeisiin. Lisäksi hankkeessa luodaan festivaaliverkosto, joka on kiinnostunut ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden, saavutettavuuden ja osallisuuden kysymyksistä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä latvialaisen Homo Novus Festivalin kanssa. www.homonovus.lv

Hanketta tukee: