Turvallisempi tila

ANTI-festivaali on syrjintävapaa tapahtuma

Emme hyväksy rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia.

Me kaikki, tapahtuman järjestäjät, taiteilijat, tekninen henkilökunta, yhteistyökumppanit ja yleisön jäsenet teemme yhdessä ANTI-festivaalista kaikille turvallisemman tilan. Se on mahdollista muun muassa näitä ohjeita seuraamalla:

Ei tehdä oletuksia ihmisten identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, taustasta, kehosta tai kokemuksista – eikä myöskään kysellä niistä. Jokainen saa kertoa itsestään sen mitä kokee tarpeelliseksi ja mielekkääksi.

Ei käytetä sellaista kieltä, joka on toisille loukkaavaa tai alistavaa. Tarkkuus kielenkäytössä ei ole nipottamista, vaan edistää turvallisen tilan luomista.

Kohdellaan toisiamme kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti, kunnioitetaan toistemme rajoja.

Tiedostetaan omat ennakkoluulomme ja etuoikeutemme, ja vastataan rakentavaan kritiikkiin asiallisesti ja korjaamalla käytöstämme.

Emme ole täydellisiä ja välillä epäonnistumme. Kannustetaan toisiamme ottamaan vastuu sanoistamme, teoistamme ja epäonnistumisistamme.

Nautitaan yhdessä ANTI-festivaalista!


ANTI-festivaali haluaa edistää monimuotoista ja yhdenvertaista taiteen kenttää. Samalla tiedostamme, että festivaalin henkilökunta ja hallitus ovat täysin valkoisia ja monella muullakin tavalla etuoikeutettuja henkilöitä. Vaikka olemme taiteellisessa toiminnassamme onnistuneet nostamaan esiin taustoiltaan moninaisia ja marginalisoituja taiteentekijöitä, emme ole onnistuneet lisäämään monimuotoisuutta organisaatiomme sisällä.

Pyrimme järjestämään tapahtumamme esteettömissä tiloissa, mutta joidenkin teosten taiteelliset sisällöt vaativat tiloja, jotka eivät ole liikkumisesteettömiä. Kiitos ymmärryksestäsi.

Arvioimme jatkuvasti organisaatiomme toimintaa, haluamme oppia lisää ja otamme mielellämme konkreettisia ehdotuksia vastaan: info@antifestival.com.