Sonya Lindfors (FI): Soft Variations

Esitys peruttu

Soft Variations on meneillään oleva projekti, jolla pyritään vahvistamaan paikallisia POC-yhteisöjä ja horjuttamaan nykyaikaisuuden ja neutraliteetin kysymyksiä. Prosessi alkoi keväällä 2019 sarjalla työsessioita ja jatkui elokuussa intensiivisemmällä työpajakaudella. Valitettavasti projektin esitysosa on siirretty loukkaantumisen takia vuoden 2020 ANTI-festivaalille.

Soft Variations on paikkasidonnainen teos, joka viipyilee mustuuden, neutraliteetin ja aikalaisuuden kysymysten äärellä. Inspiroituen 60-luvun postmodernistien liiketehtävistä, mustat ja ruskeat esiintyjät luovat maiseman, joka pehmeästi vastustaa normeja. Merkityksiä puretaan ja uusia merkityksiä luodaan toistojen ja pehmeiden vaihteluiden kautta.

Kuva: Hannah Serfas

Esityksen kesto: 20 minuuttia.
Concept by: Sonya Lindfors
Working group: Sonya Lindfors, Esete Sutinen and Julian Owusu
Co-producers: Schwindelfrei – festival, Mannheim, UrbanApa
Supported by: Taiteen edistämiskeskus, The Finnish Institute in Germany

Kuva: Veikko Kähkönen

ANTI Festival International Prize for Live Art 2018 voittaja Sonya Lindfors on helsinkiläinen taiteilija, joka työskentelee koreografian, yhteisöllisen aktivismin ja opetuksen parissa. Hän on UrbanApa -taideyhteisön perustajajäsen ja taiteellinen johtaja. UrbanApa on monitaiteellinen ja valtarakenteita kyseenalaistava yhteisö, joka tarjoaa kasvualustoja uusille diskursseille ja feministisille taiteen käytänteille. Työssään Lindfors problematisoi valtaa, olemassa olevia rakenteita, uudelleen esittämisen tapoja ja toiseuttamista. Hänen näyttämöteoksiensa sarja; NOIR? (2013), NOBLE SAVAGE (2016) ja COSMIC LATTE (2018), keskittyy mustuuteen, mustaan kehoon, rotuun ja representaatioihin liittyviin kysymyksiin. Lindfors haluaa luoda ja fasilitoida antirasistisia, feministisiä alustoja, joissa festivaali, esitys, julkaisu tai työpaja voivat toimia radikaalin, yhteisöllisen unelmoinnin välineinä.