Christa Donner (US): ANTIbody project

Teoksessaan ANTIbody Project chicagolainen taiteilija Christa Donner haastattelee paikallisia nuoria kysyen heiltä neuvoja sairauksista, vammoista ja kehonkuvasta. Donner litteroi lyhyet haastattelut esitteisiin, kopioi ja jakaa niitä Kuopiossa. Donnerin projekti ANTI-festivaaleilla antaa nuorille tilaisuuden puhua asiantuntijoiden tavoin ruumiin ja identiteetin aiheista. Samalla neuvoa etsivät ihmiset saavat uusia ja tuoreita näkökulmia, joita lääkkeiden valmistajilta tai lääketieteen ammattilaisilta ei yleensä saa.

Christa Donner (US)

Donner käyttää suurikokoisia piirroksia, pieniä julkaisuja, sarjakuvia ja animaatiota kartoittaakseen tuntoaistiin ja mielikuvitukseen perustuvia ruumiin malleja. Hänen työnsä käsittää erilaisia vuorovaikutustilanteita yksilöiden ja yhteisöjen välillä, jotka alkavat usein haastatteluista sairaalapotilaiden, nuorten tai ohikulkijoiden kanssa. Donner tulkitsee näitä vuorovaikutustilanteita käyttäen eri medioita, rohkaisten keskustelua ruumiin hallitsemattomasta luonteesta ja uusista vaihtoehtoisten anatomioiden visioista.

www.christadonner.com