Richard Dedomenici (UK): Performansseja

Saatuaan selville että leudon sään takia hänen olisi mahdotonta puhaltaa jäätyneitä kuplia syyskuisessa Kuopiossa Dedominici päätti esittää teoreettisen ratkaisun tällaiseen ongelmaan. Performanssi koostuu sellaisen putken rakentamisesta jollainen voitaisiin periaatteessa rakentaa Kuopion ja kylmemmän pohjoisen Suomen välille. Performanssin jälkeen yleisölle jaetaan teksti, joka selvittää teoksen perustelut.

Dedominici on saanut inspiraation performanssiinsa Varsovan radiomaston kaatumisesta, maailmanlaajuisesta käyttämättömien öljyvarantojen etsinnästä ja omasta kevyen ja kokoonmenevän mielenosoitusbannerin suunnitteluprojektistaan. Richard Dedomenici on yhden miehen kumouksellinen ajatustehdas, joka on pääasiallisesti omistautunut kehittämään ja saattamaan käytäntöön innovatiivisia strategioita omaksuttujen uskomusjärjestelmien haastamiseksi ja olemassaolevien valtarakenteiden kaatamiseksi. Lähestymällä tyypillisesti hyväksytyn käyttäytymisen rajoja, Richard Dedomenicin runolliset, matalan asteen kansalaistottelemattomuuden teot esittävät yhteiskunnalle väkisin kysymyksiä. Toisaalta hänen anarko-surrealistiset interventionsa luovat sellaista epämääräisyyttä joka johtaa mahdollisuuteen.