Zinzi Minott (UK): Black on Black

Black on Black on Zinzi Minottin sooloteos, joka tutkii queeriä, mustuutta ja kehoa arkistona.

Teos tutkii tanssia työnä ja kehon rajoja toiston ja keston uuvuttavuuden kautta. Yhden tunnin mittainen soolo on luotu liikesarjoista, jotka laaja mustien tanssijoiden ja taiteilijoiden verkosto on lahjoittanut Zinzille. ”Jos voisit kuvitella tanssia fyysisenä arkistona, minkä liikkeellisen aarteen tai liikefraasin minulle lahjoittaisit?”, Minott kysyi heiltä.

Black on Blackissa sekä tanssi että mustuus arkistoidaan kehollisesti, siirretään kehosta kehoon muodostaen ruumiillisen arkiston mustuuden ja queerin kaanoneista.

Minott käyttää kestoa, toistoa ja väsyttämistä näyttääkseen, kuinka musta tanssi ja laajemmin koko musta kulttuuri on pyyhitty pois tanssin ja taiteen historiasta. Kun hänen uupumuksensa kasvaa, pois pyyhkimisen käytäntö käy yhä selvemmin ilmi. Entä jos liike, annettu ja yhdessä jaettu, on mustien ruumiillistunut yhteinen kieli yli sukupolvien ja maantieteellisten etäisyyksien? Ehkä itse keho ja yhteinen ruumiillinen sanasto on konkreettisin arkisto mustien elämän ja historian muistelemiseen. Tanssin ohikiitävyys on vastarinnan muoto.

Kun Minott esittää sooloaan, hänen liikefraasinsa muuttuvat, uupumus kuluttaa niitä, ja se heijastelee ruumiillisen arkiston jatkuvasti muuttuvaa ja aina haavoittuvaa luonnetta. Teos tekee selväksi kehon, arkiston, esityksen ja mustuuden täydellisyyttä väistävän luonteen, ja sen, kuinka ne ovat alttiina pois pyyhkimiselle.

Minott esittää soolonsa keskellä monikanavaista audiovisuaalista installaatiota, joka koostuu muun muassa arkistomateriaaleista ja materiaalista, joka on peräisin Minottin henkilökohtaisista kokoelmista sekä yhteistyöhön osallistuneiden koreografien ja tanssijoiden kanssa työskentelystä. Teokseen kuuluu myös hiljattain tätä teosta varten tilattu Gaikan säveltämä partituuri.

Black on Black pyrkii herättämään keskustelua rodun, luokan ja sukupuolen elävistä ja ruumiillistuneista risteyksistä brittiläisen kolonialismin jälkimainingeissa. Tämä on ensimmäinen elävä mustan tanssin arkisto [Iso-Britanniassa?].

 

Zinzi Minott (UK)

Zinzi Minottin työ keskittyy tanssin, kehon ja politiikan väliseen suhteeseen. Zinzi tutkii tanssia rodun, queer-kulttuurin, sukupuolen ja luokan prismojen kautta. Hän on erityisesti kiinnostunut mustien naisten ruumiin paikasta tanssin kentällä.

Tanssijana ja elokuvantekijänä hän pyrkii monimutkaistamaan tanssin rajoja, ja näkee live-esityksissään, elokuvatutkimuksissaan ja materiaaleissaan erilaisia, mutta toisiinsa liittyviä ilmentymiä tanssista ja kehoon perustuvista kysymyksistä.

Zinzi on kiinnostunut katkenneen kertomuksen ideasta, häiriöityneestä kaanonista ja siitä, kuinka häiriön käyttö voi auttaa meitä pohtimaan käsityksiämme rasismista, jota koetaan mustan elämän aikana. Hän on erityisen kiinnostunut kertomaan Karibian tarinoita ja tuomaan esiin orjuutettujen historiaa ja siitä johtuvaa Windrush-sukupolven maahanmuuttoa Iso-Britanniaan.