Sonya Lindfors (FI)

Sonya Lindfors on helsinkiläinen taiteilija, joka työskentelee koreografian, yhteisöllisen aktivismin ja opetuksen parissa. Hän on UrbanApa -taideyhteisön perustajajäsen ja taiteellinen johtaja. UrbanApa on monitaiteellinen ja valtarakenteita kyseenalaistava yhteisö, joka tarjoaa kasvualustoja uusille diskursseille ja feministisille taiteen käytänteille.Työssään Lindfors problematisoi valtaa, olemassa olevia rakenteita, uudelleen esittämisen tapoja ja toiseuttamista. Hänen näyttämöteosten sarja; NOIR? (2013), NOBLE SAVAGE (2016) ja COSMIC LATTE (2018), keskittyy mustuuden, mustaan kehoon, rotuun ja representaatioihin liittyviin kysymyksiin.

Lindfors haluaa luoda ja fasilitoida anti-rasistisia, feministisiä alustoja, joissa festivaali, esitys, julkaisu tai työpaja voivat toimia radikaalin, yhteisöllisen unelmoinnin välineinä.

UrbanApa-yhteisölle myönnettiin tanssitaiteen valtionpalkinto vuonna 2013, ja vuonna 2017 Lindfors vastaanotti Helsingin kaupungin vuoden taiteilija -palkinnon sekä Teatterin tiedotuskeskuksen tunnustuksen työstään “toiseuttamisen ja rodullistamisen väkivaltaista kokemusta vastaan”. Lindfors on Helsingin Zodiak – Uuden tanssin keskuksen housekoreografi kaudella 2017-2018.

www.sonyalindfors.com
www.urbanapa.fi
Sonya Lindfors - Photo: Veikko Kähkönen
Sonya Lindfors – Photo: Veikko Kähkönen