Lenine Bourke, Verena Curr & Sue Loveday (CA): Kävelevä naapurusto

Taiteellinen tiimi: Verena Curr, Sue Loveday, Lenine Bourke (Taiteellinen neuvonantaja ja alkuperäinen konsepti). Tuottaja: Intimate Spectacle. Suomalaiset taiteilijat: Henna Hartikainen, Eerika Jalasaho.

Miltä kuulostaisi tutustua Kuopioon paikallisten lasten ja nuorten näkökulmasta? Kävelevä naapurusto –teoksessa 10-17 –vuotiaat lapset ja nuoret johdattavat yleisön jäseniä ohjatuille kävelykierroksille kaupunginosaan, yhteisöön, paikkaan tai tilaan. Lapset ovat vastuussa taiteellisesta suunnittelusta, yleisön opastamisesta, tilassa suunnistamisesta ja siitä, että he jakavat kokemuksiaan itsenäisesti samalla kun tutustuvat ihmisiin, joita he eivät entuudestaan tunne. Kävelyretket tarjoavat mahdollisuuden luottaa lapseen oppaana paikoissa, joita ei ole yleensä mahdollista kokea lapsen kokemusmaailman kautta.

Projekti tekee lapset näkyviksi ja kuuluviksi, aktiivisiksi toimijoiksi joilla on oma äänensä. Projekti edesauttaa lasten kiinnittymistä yhteiskuntaan ja yhteisöön, ja antaa heille rakennusaineita identiteetin kehittymiseen. Teoksen tavoitteena on lapsiystävällisen yhteisön kehittäminen.

Kaikilla kävelyretkillä on oma teemansa ja kohteensa, ja niiden kesto ja vauhti vaihtelee. Yleisö osallistuu kävelylle ryhmissä. Varaa paikkasi tietylle päivälle ja ajalle ennakkoon osoitteesta production@antifestival.com. Paikalle saapuessasi voit vielä valita useampien teemakävelyiden välillä.

Lenine Bourke (CA)

Kävelevä kotikaupunki -metodin (The Walking Neighbourhood) on kehittänyt Lenine Bourke (Contact Inc) yhteistyössä Darren O’Donnellin (Mammalian Diving Reflex) kanssa. Lenine Bourkella on laaja työkokemus taiteen- ja kulttuurin sektorilla sekä paikallisesti että kansainvälisesti ja hän johtaa useita järjestöjä ja projekteja. Bourke on keskittynyt töissään lasten ja nuorten sekä erilaisten yhteisöjen osallistamiseen ja yhteen tuomiseen.

www.thewalkingneighbourhood.com.au

Tule mukaan suunnittelemaan ja ohjaamaan oma kävelyretkesi!

Kävelevä Naapurusto –teosta varten nuoret oppaat osallistuvat kahden viikon ajan työpajoihin, joiden aikana kukin suunnittelee oman kävelyretken omavalintaisella teemallaan. Oppaaksi haluavilta vaaditaan alle 18 vuoden ikää sekä sitoutumista työpajoihin osallistumiseen.

16.9. klo 17.00-18.30

17.9. klo 17.00-19.30

18.9. klo 17.00-19.30

23.9. klo 17.00-18.30

24.9. klo 17.00-19.30

25.9. klo 17.00-20.00 kenraaliharjoitus

27.9. klo 15.00 ja 28.9. klo 12.00 ja 15.00 Kävelevä naapurusto –esitykset

lmoittautumiset ja tiedustelut osoitteesta info@antifestival.com

Tätä projektia on tukenut Australian hallitus Australian taidetoimikunnan kautta. Kävelevä naapurusto-konsepti on kehitetty Contact Inc:n (Brisbane) ja Mammalian Diving Reflex:n (Toronto) tuella.