Karen Spencer (UK): Bread-bed

Caesarin aikaan roomalaiset pitivät leipää poliittisena työvälineenä. Passivoidakseen ihmisiä ja ehkäistäkseen vallankumouksellisuutta, leipää jaettiin köyhille ilmaiseksi valtion järjestämissä sirkuksissa. Niin mikä se olikaan se Caesarin lausahdus? ”Ihmiset haluavat vain leipää ja sirkushuveja.”

bread-bed:iä varten palkataan yhdeksän työntekijää ja ostetaan 250 valmiiksi siivutettua vehnäleipää. Jokainen työntekijä tekee bread-bed:in 25:ttä leipää käyttäen. Tämän jälkeen heidän toimenkuvansa on makoilla sängyillään. Työntekijät palkataan puolikkaaksi päiväksi “kaatumaan työnsä puolesta” ja saamaan lohtua “jokapäiväisestä leivästään.” Työntekijöitä ei pyydetä aikaansaamaan tuotetta tai palvelemaan jotain tarkoitusta, joka voitaisiin redusoida vaihtoarvoksi. Huomionarvoisinta tässä onkin ihmiselle asetettu arvo olentona, jonain muuna kuin pelkkänä tehokkaana tuottajana/kuluttajana.

Työsuhdeasioiden yhteydessä bread-bed haastaa kehittyvän taloudellisen trendin, joka devalvoi ihmistyön arvoa jättäen ihmisiä vaille mielekästä työtä kun työtehtäviä joko automatisoidaan (tietokoneilla/koneilla/roboteilla) tai työpaikat siirretään (kolmannen maailman maihin missä ihmistyö on halpaa).