Fusco, Fält & Väisänen (FI/ITA): Jaettu tulevaisuus

Emma Fält (FI) ja Anna-Maria Väisänen (FI) ovat työskennelleet vuoden alusta alkaen yli 60-vuotiaiden kuopiolaisten kanssa viikoittaisissa taidetyöpajoissa. Festivaalille Fält ja Väisänen toteuttavat yhteistyössä työpajojen osallistujien ja taiteilija Roberto Fuscon (IT/FI) kanssa kaksiosaisen Jaettu tulevaisuus -teoksen, jossa tekijät kutsuvat yleisöjä mukaan kartoittamaan tapahtumakaupunkimme merkityksellisiä paikkoja ja unelmoimaan kollektiivisesti Kuopiota 100 vuoden päähän.

Shared Futures on pitkäaikainen ja monimuotoinen yhteistyöprojekti, joka kutsuu yleisön mukaan kuvittelemaan erilaisia tulevaisuuksia. ANTI-festivaalilla taiteilijat Emma Fält, Roberto Fusco, Anna-Maria Väisänen sekä yli 60 paikallista osallistujaa esittävät kahta projektin osa-aluetta:

Imagining Future Bodies
Fält ja Väisänen ovat järjestäneet viikoittaisia työpajoja Kuopiossa yli 60-vuotiaille osallistujille. Työpajoissa osallistujat tutkiskelevat kaupunkitilaa ja elinympäristöjään sekä näihin liittyviä tulevaisuuden tarpeita ja unelmia. Työssä keskeistä on ollut syvällinen ja radikaali kuunteleminen, villi yhteiskuvittelu ja moniaistisen lähestymistavan käyttäminen. Kuopion taidemuseossa järjestettävässä live-tapahtumassa ryhmä jakaa materiaaleja, joita he pitävät tärkeänä osana tulevaisuuden sekä sen kehojen ja ympäristöjen kuvittelemiselle.

Esiintyjät kutsuvat yleisön mukaan tutkiskelemaan kuviteltua tulevaisuutta sadan vuoden päästä nykyhetkestä.

Tuning into the future
Tuning into the future on kävelijöitä tulevaisuuteen virittävä äänimatka. Kävelyreitin varrelta voi löytää ympäri Kuopion kaupunkia piilotettuja piraattiradioita. Olemme haastatelleet työpajojen osallistujia talouden, ympäristön ja automaation tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä sekä pyytäneet osallistujia kertomaan henkilökohtaisista, tiettyihin kaupungissa sijaitseviin paikkoihin liittyvistä toiveistaan ja pohdinnoistaan.

Taiteilija Roberto Fusco loi haastatteluista syntyneen tekstipohjaisen aineiston perusteella vaihtoehtoisia, neuraaliverkon (GPT-Neo) tuottamia vastauksia. Koneen tuottama teksti on editoitu osaksi alkuperäisiä vastauksia, ja näin on saatu aikaan paikkasidonnaisia ”käsikirjoituksia”, ihmisen ja koneen välisiä keskusteluja, jotka eivät ole vielä tapahtuneet.

Tärkeille paikoille sijoitetut ja kartalle merkatut radiot toistavat inhimillistä ja keinotekoista äänimaailmaa. Yleisö pääsee kuuntelemaan työpajojen osallistujien ja tekoälyn tuottamaa tekstiä tulkitsevan äänen välistä dialogia. Ohjelmoidun neuraaliverkon avulla pääsemme virittäytymään sekä jo valmiiksi annettuihin mutta vielä muodostumattomiin vastauksiin että myös mielikuvituksellisiin, vielä sanoittamattomiin horisontteihin.

Emma Vilina Fält on monialainen taiteilija, jonka työssä yhdistyvät piirros-, installaatio-, performanssi- ja äänitaide sekä osallistavat työskentelytavat. Hän on erityisesti keskittynyt live-toimintaan, kontaktin ja yhteisöllisyyden hakemiseen piirtämisessä. Fältiä inspiroi ihmiskeho, sen rajat ja sen tarjoamat mahdollisuudet tuntea yhteyttä maailman kanssa. Hänen työssään keskeneräinen ja raaka kohtaa yksityiskohtaisen ja hyvin suunnitellun. Fält pyrkii laajentamaan ja venyttämän ymmärrystämme piirtämisestä ja sen esittämisen tavoista.

Hänen teoksiaan on aiemmin esitetty Mäntän Kuvataideviikoilla, Lonely in the Rain -festivaalilla, ANTI-festivaalilla, ITAK-näyttämöllä, M_ITÄ? Biennalessa, MUU-galleriassa ja Third Space – galleriassa.  Hän on järjestänyt työpajoja Thinking through drawing ja Draw to Perform -symposiumeissa (UK) ja Äänen Lumo -tapahtumissa. Emma opettaa Taidekoulu MAAssa Helsingissä. Hän koordinoi kansainvälistä piirrostutkimuksen Thinking through Drawing -ryhmää.

Anna-Maria Väisänen on freelancerina toimiva tanssitaiteilija Kuopiosta. Hän työskentelee erilaisten ihmisten kanssa ja kyseenalaistaa sitä, kenelle taide kuuluu. Väisänen työskentelee erilaisissa yhteisöissä opettajana, fasilitaattorina, tanssijana ja koreografina. Viime vuosina hän on työssään keskittynyt tutkiskelemaan esiintyjän tekniikkaa, paljauden ja peittämisen tematiikka sekä dialogisuutta. Väisänen pyrkii työssään tekemään valtasuhteita näkyviksi ja kyseenalaistamaan perinteisiä tanssijoiden normeja. Väisänen on päättänyt työskennellä Pohjois-Savossa ja haluaa omalla työllään haastaa taidealan pääkaupunkikeskeisyyttä. Hän on aktiivinen freelance-tanssitaiteilija, joka työskentelee monissa eri taideprojekteissa ja tutkii työssään erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Roberto Fusco, (FM, Musiikki ja mediateknologia, FT, Teknologia), ITA/FI, synt. 1980, on helsinkiläistynyt italialainen mediataiteilija. Fuscon fyysisten ja tietoteknisten prosessien rajapinnalla tapahtuva taiteellinen tutkimus on keskittynyt digitaaliseen teknologiaan, joka voi äänittää, uudelleenrakentaa ja simuloida todellisuutta ja samalla paljastaa teknologian roolia havaintojemme ja kokemustemme välittäjänä.

Fuscon installaatiot ja audiovisuaaliset teokset ovat interaktiivisia, fyysisen ja digitaalisen maailman vuoropuheluita, joiden tuloksena aineellinen todellisuus kaikkine arvaamattomuuksineen ja mutkineen nousee laskettavissa olevien ilmiöiden yläpuolelle.

Hänen teoksiaan aiemmin esittäneitä festivaaleja ovat mm. LUX Helsinki, Ars Electronica, VAFT (FI), NIME, RIXC (LT), FLUSSI (ITA), Currents New Media 2016 (USA), Videoforma (RU), PIXELACHE (FI), AAVE (FI), Borealis (NO), Plektrum (EE) and CARTES FLUX (FI) and Loikka (FI). Moni galleria ympäri maailmaa on myös esittänyt hänen teoksiaan, mm. ArsLibera, Third Space, Titanik, Rajatila, MUU Galleria (FI), the Science Gallery (IE) ja EYEBEAM (NY, US). Hän on perustanut Andrea Manciantin kanssa audiovisuaalisen QUIETSPEAKER -duon ja -taidestudion.