French&Mottershead (UK): Understory, 10-12

FrenchMottershead tarjoaa kolme interaktiivista kokemusta paikallisten eksperttien johdolla, jotka opastavat osallistujat tutkimaan suhdettaan luontoon. Kalastus-, suunnistus- ja punontatyöpajojen kautta osallistujat voivat tutustua Karhonsaaren luontoon oman tekemisen kautta. Kukin työpaja järjestetään kolme kertaa, ja työpajaan voi kerrallaan osallistua 15 henkilöä. Työpajoihin voi ilmoittautua etukäteen tai paikan päällä, mikäli vapaita paikkoja löytyy.

Understory 10: Kalastus

Ainutlaatuinen tilaisuus kokeilla tuulastusta kalastusmestari Esko Pekkarisen johdolla! Pimeän aikaan järjestettävät työpajat vihkivät tuulastuksen saloihin, päivätyöpaja keskittyy muutoin kalastukseen. Mahdollinen saalis valmistetaan nuotiolla nautittavaksi.

Understory 11: Suunnistus

Sunnistuksen alkeita opastaa Markku Ruotsalainen, jonka avulla osallistujat oppivat tunnistamaan erilaisia maaston tärkeitä tunnusmerkkejä sekä välttämään vaarallisia paikkoja. Työpaja sisältää monia tehtäviä ympäri Karhonsaarta, ja niiden avulla maisema avautuu uudella ja leikkisällä tavalla.

Understory 12: Punonta

Punontatyöpaja alkaa materiaalin tunnistamisella, etsimisellä ja keräämisellä Anelma Savolaisen johdolla. Omiin punontatöihin jää muistoksi myös yhteinen kokemus.

French&Mottershead (UK)

Rebecca French ja Andrew Mottershead ovat lontoolaisia taiteilijoita. Heidän työnsä käsittelevät sosiaalisen kanssakäymisen konventioita ja niiden suhdetta julkisen ja yksityisen alueisiin. Heidän työnsä pyrkivät paljastamaan tiedostamattomat toiminnat tai yhteenliittymät ja kumoamaan ihmisten odotukset ja pelin kirjoittamattomat säännöt. Tätä aihetta työstetään interventioilla, joihin kuuluu aktiivinen osallistuminen. Työprosessi sisältää runsaasti kommunikaatiota ja neuvottelua, ja tulos on usein odottamaton.

Esko Pekkarinen on toiminut Kuopion kaupunkin palveluksessa kalastusmestarina yli 40 vuotta. Hänen tehtäviinsä kuuluvat kaupungin vesialueiden kalataloudellinen hoitaminen, kalastuksenjärjestely, kalojen istutukset, pienvesien kunnostaminen sekä Kalaryssäys -kalamarkkinatapahtuman järjestely. Kalastusta hän on harjoittanut koko ikänsä.

Anelma Savolainen on punonnan asiantuntija, opettaja ja taiteilija. Perinteiset punonnan materiaalit (kaisla, paju, tuohi, juuri ja olki) ovat hänelle tärkeitä, mutta hän haluaa löytää niille uudenlaista käyttöä. Käyttämiinsä punonnan tekniikoihin Savolainen ottaa vaikutteita muilta käsityön alueilta; sähköjohtojen solmimisesta syntyy pitsimäistä pintaa ja kuparilanka kimaltelee nyplätyissä koreissa. Korit ovat muuntuneet käyttöesineistä tilataideteoksiksi ja taide-esineiksi.

Markku Ruotsalainen on Pohjois-Savon taidetoimikunnassa työskentelevä mediataiteen läänintaiteilija, jonka pitkäaikainen harrastus pääsee tässä työpajassa pääosaan.