Eeva-Maria Haikala (FI): Yökoti

Teos aktivoi päiväkodin silloin kun tilan varsinaiset käyttäjät eivät ole paikalla. Yökoti muodostuu käytetyistä nukeista, videoprojisoinnista ja äänestä. Video ja ääni ovat performatiivisia ja sidoksissa kyseiseen päiväkotiin. Nuket teoksessa edustavat poissaoloa ja kuvan projisoiminen niiden päälle tuo nukeille konkreettisesti uuden tulkintatason.

Paikkasidonnainen teos pyrkii tuomaan esiin kyseisen tilan ja paikan oman luonteen ja muistuttaa lasten sekä mielikuvituksen merkityksestä.