Annette Arlander (FI): Puut puhuvat

Tänään sanotaan ABC. Kerran aakkoset olivat koivu, pihlaja, saarni ja leppä…

Puiden puhetta ja puhetta puista on tulkinnut ja äänittänyt Annette Arlander. Työ perustuu osittain äänityöhön Puut puhuvat (pienten monologien sarja) Reviiri -näyttelyssä Harakan saarella Helsingin edustalla kesällä 2003.