Jaettu tulevaisuus: Imagining Future Bodies


Klo 15–18

Klo 14–17

Klo 12–15

MISSÄ

Kuopion taidemuseon kahvila
Kauppakatu 35, Kuopio


KESTO

Esitys on käynnissä 3 tuntia. Yleisöä ohjeistetaan tilassa kulkemiseen.


Imagining Future Bodies on esitys, jossa yli 60-vuotiaista kuopiolaisista koostuva osallistujajoukko jakaa yleisölle kokemuksellista matkaansa tulevaisuuden Kuopioon.

Emma Fält ja Anna-Maria Väisänen ovat työskennelleet vuoden alusta alkaen yli 60-vuotiaiden kuopiolaisten kanssa viikoittaisissa taidetyöpajoissa. ANTI-festivaalille Fält ja Väisänen toteuttavat yhteistyössä työpajojen osallistujien ja taiteilija Roberto Fuscon kanssa kaksiosaisen Jaettu tulevaisuus -teoksen, jossa tekijät kutsuvat yleisöjä mukaan kartoittamaan tapahtumakaupunkimme merkityksellisiä paikkoja ja unelmoimaan yhdessä Kuopiota 100 vuoden päähän.

Jaettu tulevaisuus: Imagining Future Bodies on esitys, jossa työpajojen osallistujat jakavat yhteistä työskentelyään yleisölle. Osallistujat ovat tutkineet kaupunkitilaa ja elinympäristöjään sekä näihin liittyviä tulevaisuuden unelmia ja tarpeita. Työssä keskeistä on ollut syvällinen ja radikaali kuunteleminen, yhteiskuvittelu ja moniaistisen lähestymistavan hyödyntäminen. Kuopion taidemuseolla ryhmä työskentelee valitsemiensa materiaalien kanssa, joita he pitävät tärkeänä osana tulevaisuuden kehojen ja ympäristöjen kuvittelemisessa.

'Imagining Future Bodies'
'Tulevaisuuden kehojen kuvittelua'
Artikkelikuva:
Fält, Väisänen & Fusco: Jaettu tulevaisuus. Kuva: Pekka Mäkinen.