Jaettu tulevaisuus

Jaettu tulevaisuus -hanke järjestää vuoden ajan säännöllistä ja maksutonta taidetoimintaa yli 60-vuotiaille kaupunkilaisille Kuopion keskustassa sekä lähiöissä. Taiteilija-ohjaajina toimivat Emma Fält ja Anna-Maria Väisänen.

Hanke tukee ikääntyvien hyvinvointia ja toimintakyvyn ylläpitoa tarjoamalla monitaiteellisen, osallistujien tarpeista lähtevän prosessin, joka perustuu läsnäoloon, kuuntelemiseen ja osallistujien rajojen kunnioittamiseen. Hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista on edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ikäihmisten keskuudessa. Taiteilija-ohjaajat tutkivat osallistujien kanssa kaupunkitilaa ja osallistujien asuinympäristöjä sekä osallistujien näihin liittyviä tarpeita ja haaveita. Prosessin pohjalta toteutettu teos esitettiin ANTI-festivaalilla syyskuussa 2022.

Jaettu tulevaisuus -hankkeen taiteellinen toiminta perustuu Emma Fältin ja Anna-Maria Väisäsen samannimiseen teoskonseptiin. Vuoden 2022 hankkeen jälkeen Jaettu tulevaisuus -työpajat järjestetään yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa.

Artikkelikuva:
Jaettu tulevaisuus. Kuva: Pekka Mäkinen.