Päätöstapahtuma: Jaettu Tulevaisuus – Shared Futures

Tervetuloa Jaettu Tulevaisuus -hankkeen päätöstapahtumaan jakamaan unelmia kotikaupungista ja turvallisemmasta maailmasta.

Jaettu tulevaisuus -hanke on järjestänyt vuoden 2022 alusta säännöllistä ja maksutonta taidetoimintaa yli 60-vuotiaille kaupunkilaisille Kuopiossa. Hanke tukee ikääntyvien hyvinvointia ja toimintakyvyn ylläpitoa tarjoamalla monitaiteellisen, osallistujien tarpeista lähtevän prosessin, joka perustuu läsnäoloon, kuuntelemiseen ja osallistujien rajojen kunnioittamiseen. Hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista on edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ikäihmisten keskuudessa. Taiteilija-ohjaajat ovat tutkineet osallistujien kanssa kaupunkitilaa ja osallistujien asuinympäristöjä sekä osallistujien näihin liittyviä tarpeita ja haaveita. Prosessin pohjalta toteutettiin teos, joka esitettiin ANTI-festivaalilla syyskuussa 2022. Ryhmä on myös esiintynyt ikääntyneiden palvelukeskuksissa Kuopiossa.

Jaettu tulevaisuus on osa Taiteen edistämiskeskuksen toteuttamaa IKO – Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hankekokonaisuutta. IKO-hankkeiden toimijoina ovat 19 taideyhteisöä, 15 kuntaa, 1 maakuntaliitto ja 1 ikäihmisen asumispalvelutuottaja. Toiminta kattaa lähes koko Suomen alueen. Kuopiossa IKO-hankkeen toteutuksesta vastaa ANTI – Contemporary Art Festival.

Artikkelikuva:
Jaettu tulevaisuus. Kuva: Pekka Mäkinen.