Elisa Itkosen puhe valtionpalkintojuhlassa 21.11.

Me ANTI-festivaalin työntekijät näemme taiteen itseisarvona, haluamme tehdä taidetapahtumaa taiteen vuoksi. Toivomme, että taide ei typistyisi vain kannanoton välineeksi. Mutta. Kun minulle tarjottiin mahdollisuutta käyttää puhetilaa tässä tilaisuudessa, päässäni pyöri vain kaksi sanaa: ”tulitauko nyt”.  Vaadimme Suomen hallitukselta välittömiä toimenpiteitä tulitauon saavuttamiseksi Gazassa, humanitaaristen käytävien avaamiseksi alueelle ja panttivankien vapauttamiseksi. Vaadimme, että Suomen valtio lopettaa asekaupan ja muun sotilaallisen yhteistyön Israelin kanssa, ja kieltää Israelin laittomissa siirtokunnissa valmistettujen tuotteiden tuonnin. Palestiinalaisten 75-vuotisen kolonisaation on loputtava. Suomen on tehtävä kaikkensa rauhan ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi yhtä lailla Gazassa ja kuin esimerkiksi Ukrainassa.

Tämä on meille taiteen tekijöille tuttua. Meillä on niukat resurssit oman ammatillisen alueemme, taiteen toteuttamiseen – mutta silti juuri me olemme useimmiten eturintamassa vaatimassa kansanmurhien, sotarikosten, monenlaisten ihmisoikeusloukkauksien ja yhteiskunnallisten epäkohtien, epätasa-arvon, ilmastohätätilan ratkaisemista, ja kantamassa vastuuta omista toimistamme. Ratkaisevat muutokset ja toimet ovat isompien toimialojen ja vallanpitäjien käsissä.

Me taiteessa voimme avata, fasilitoida ja laajentaa keskusteluja ja uudelleenmääritellä vakiintuneita asiantiloja. Taiteen osallistavien menetelmien kautta voimme mahdollistaa esimerkiksi globaalien kriisien herättämien hankalien tunteiden ja ajatusten käsittelyä. Taidetapahtuma voi toimia feministisenä, antirasistisena aloitteentekijänä kotikaupungissaan. Otamme ylpeinä ja kiitollisina vastaan taiteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon. 

ANTI-festivaali pyrkii tekemään esimerkiksi antirasistista taidetyötä haastavassa paikallisessa ympäristössä. Euroopan unionin perusoikeusviraston tuoreen selvityksen mukaan Suomi on EU:n rasistisin maa, ja tulos ei yllätä Kuopiossa. Myös ANTI-festivaalin antirasistinen työ on vajaavaista – olemmehan me kaikki työntekijät valkoisia ja monella muullakin tapaa etuoikeutettuja. Omien haitallisten ajattelumallien ja kaikkiin meihin vaikuttavien rakenteiden purkaminen tarkoittaa jatkuvaa oppimista ja poisoppimista, oppimista ja poisoppimista.

Koulutamme ja sivistämme itseämme yhdessä yhdistyksen hallituksen, paikallisten kumppaniemme ja yleisöjemme kanssa. Sivistystyö ei ole pelkkää kirjanoppineisuutta. ANTI-festivaalilla se tapahtuu esimerkiksi taiteeseen osallistumisen ja kehollisen kokemisen kautta.

Siinä missä nykytaiteen ja nykyesitysten yleisöt useissa tapauksissa koostuvat pääosin taiteen ammattilaisista ja opiskelijoista, olemme ylpeitä siitä, että ANTI-festivaalin tuhansista vuosittaisista osallistujista suurin osa on yhteiskunnan eri alueilla toimivia kuopiolaisia.

Kiitämmekin kaikkia kuopiolaisia – ja myös muualta tulleita – jotka ovat 22 vuoden aikana osallistuneet yhteiseen oppimisprosessiimme ja nauttineet taiteesta kanssamme. Ennen kaikkea kiitämme tietenkin niitä satoja taiteilijoita, jotka ovat näkökulmillaan ja teoillaan ravistelleet käsityksiämme taiteesta, maailmasta, ihmisyydestä ja muista elävistä olennoista.

Kiitämme ja onnittelemme ANTI-festivaalin entistä, pitkäaikaista johtajaa ja perustajajäsentä Johanna Tuukkasta, joka teki poikkeuksellisen työn rajoja rikkovan nykytaidefestivaalin juurruttamiseksi Kuopioon. Kiitämme ja onnittelemme 15 vuotta Johannan taiteellisena johtajaparina toiminutta Gregg Whelania vaikuttavasta työstä. Kiitos kaikille työntekijöille vuosien varrelta. Erityisesti kiitos tämänhetkiselle tiimille, jonka kanssa olen saanut rakentaa ja toteuttaa ANTI-festivaalin tulevaisuutta. Kiitos tuotantopäällikkö Suvi Koivisto, viestintäkoordinaattori Alli Mattila ja hankekoordinaattori Sanna Ritvanen. Kiitos yhdistyksen hallituksen pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Jenni Rissaselle ja muille hallituksen jäsenille. Kiitos taiteelliselle neuvonantajaryhmällemme Season Butlerille, River Linille ja Tania El Khourylle.

Kiitämme tukijoitamme, joista tällä hetkellä keskeisimpiä ovat Kuopion kaupunki, Taiteen edistämiskeskus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Saastamoisen säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Euroopan Unioni. Erityiskiitos Kuopion kaupungille rohkeudesta toimia ANTI-festivaalin kasvualustana ja näyttämönä. 

Toivomme myös kumppaneillemme ja taidekentän suurille, vaikutusvaltaisille instituutioille rohkeutta korottaa äänensä väkivallan lopettamiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi Palestiinassa ja muualla maailmassa. Muistetaan, että tässä puheessa mainittiin vain kaksi hätätilassa olevaa aluetta nimeltä. Kiitos.

Elisa Itkonen
Toiminnanjohtaja – johtava kuraattori
ANTI – Contemporary Art Festival