Neuvonantajaryhmä ANTI-festivaalin taiteellisen suunnittelun tukena

ANTI-festivaalin taiteellista suunnittelua ja festivaalin johtavan kuraattorin Elisa Itkosen työtä tukee ja sparraa kansainvälinen neuvonantajaryhmä.

ANTI-festivaalin kansainvälinen neuvonantajaryhmä koostuu kansainvälisen live art -taiteen asiantuntijoista. Neuvonantajaryhmän jäseniä ovat kirjailija-tutkija Season Butler (Saksa), taiteilija-tutkija Tania El Khoury (Libanon/Yhdysvallat) ja taiteilija-kuraattori River Lin (Taiwan/Ranska). Ryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2022 ja toimikausi on määritelty alkuun yhdeksi vuodeksi.

– ANTI-festivaalilla on aina ollut kaksi kuraattoria. Toimimme tälläkin hetkellä useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa yhteistyöhankkeissa, joissa teen ohjelmistovalintoja yhteistyössä kollegoideni kanssa. Juuri nyt ei siis ole ajankohtaista kiinnittää toista kuraattoria ANTI-festivaalille, mutta moniääninen kuratointimalli on ehdottomasti myös tulevaisuuden suunta. Yhteistyö Seasonin, Tanian ja Riverin kanssa vie meitä eteenpäin tässä tavoitteessa, ANTI-festivaalin johtava kuraattori Elisa Itkonen kertoo.

Itkonen kuvaa tarkemmin festivaalin kumppanuuksiin perustuvaa kuratointityötä viime vuoden ANTIZINE-artikkelissaan.

Artikkelikuva:
Tania El Khoury, Season Butler ja River Lin. Kuvaajat: Nour Annan, Christa Holka ja Youwei Chen.