AALTO-projekti: Tunto


Klo 8–19

Klo 8–16

Klo 10–16

MISSÄ

Kuopion pääkirjasto, näyttelytila
Maaherrankatu 12, Kuopio


Aalto-yliopiston Taiteen ja median laitoksen opiskelijat toteuttavat vapaamuotoisia projekteja, interventioita, esityksiä tai näyttelyitä julkisissa tiloissa ANTI-festivaalin aikana.

Tuntoaistin avulla ihminen saa tietoa omasta kehostaan sekä esineistä ja niiden ominaisuuksista. Tämä tekee tuntoaisti-informaatiosta tärkeän perustan ihmisen tajunnalle ja tietoisuudelle. Koskettelemalla ja tunnustelemalla saadut kokemukset täydentävät muita aisteja ja auttavat meitä hahmottamaan ympäristöä ja aistimaan kosketusta, painetta, kipua, kylmää, lämmintä ja värinää. Tunto on kokonaisuus, jonka tavoitteena on tuottaa haptisia elämyksiä, eli tuntoaistiin ja koskemiseen perustuvia kokemuksia.

Julkisen taiteen projektien kokonaisuus on osa ANTI-festivaalin ja Aalto-yliopiston pitkäkestoista yhteistyötä, jossa festivaali toimii alustana taiteellisen tutkimuksen kurssille.

Artikkelikuva:
Soili Rautanen: Tunto. Kuva: Soili Rautanen