Think Tank: Ekologiset käytännöt kansainvälisellä taiteen kentällä


Klo 16

MISSÄ

Festivaali-info
Minna Canthin katu 16
70100 Kuopio


KESTO

3 tuntia


Keskustelutilaisuus kansainvälisen taiteen ekologisista käytännöistä sekä niihin liittyvistä haasteista ja ratkaisuista. Tilaisuuden lopuksi osallistujat sitoutuvat valittuihin kestävyystoimiin.

Mitä askelia tarvitaan matkalla kohti kestäviä käytäntöjä taiteen kentällä? Mitä on ekologinen kestävyys kuratoinnissa, residensseissä tai taiteellisissa tuotannoissa? Mitkä ovat suurimpia haasteita? Mitä taideyhteisö voisi tehdä yhdessä niiden ratkaisemiseksi? Mitä hyviä toimintatapoja ja verkostoja on jo olemassa? Miten luoda ja vaihtaa tietoa ja parhaita käytäntöjä?

Näistä ja muista kysymyksistä keskustellaan tässä ammattilaisyleisölle suunnatussa keskustelutilaisuudessa.

Keskustelutilaisuus on osa ANTI-festivaalin ja latvialaisen Homo Novus Festivalin yhdessä toteuttamaa Festivals’ Path -hanketta, jossa kehitetään ekologisesti kestävää mallia kulttuurimatkailun ja kansainvälisten taidetuotantojen toteuttamiseksi festivaalikontekstissa.

Artikkelikuva:
Photo: Pekka Mäkinen