Jaettu tulevaisuus: Tuning into the future


13.9.2022 – 18.9.2022


Missä

Voit noutaa radion äänikävelyä varten festivaali-infosta. Jos haluat kokea kävelyn omalla FM-radiollasi, löydät kartan (pdf-tiedosto) teostekstin alta.

Kävely kiertää ympäri Kuopion kaupunkia.


Jatkuva teos

Voit viettää teoksen äärellä haluamasi ajan festivaalin aikana.


Tuning into the future on äänimatka, joka virittää kuulijansa tulevaisuuteen. Kaupunkia kiertävän kävelyreitin varrelle on piilotettu radiolähettimiä, joista tekoälyn ja ihmisen välinen keskustelu avautuu kuulijalle tietyllä radiotaajuudella.

Jaettu tulevaisuus on pitkäaikainen ja monimuotoinen yhteistyöprojekti, joka kutsuu yleisön mukaan kuvittelemaan erilaisia tulevaisuuksia. ANTI-festivaalilla taiteilijat Emma Fält, Roberto Fusco, Anna-Maria Väisänen sekä yli 60-vuotiaat paikalliset osallistujat esittävät projektin tiimoilta kahta erilaista teosta.

Jaettu tulevaisuus: Tuning into the Future on äänimatka, jossa tärkeille paikoille sijoitetut radiolähettimet toistavat ihmisääntä ja keinotekoista puhetta yhdistävää äänimaailmaa kuulijalle. Yleisö pääsee kuuntelemaan projektiin osallistuneiden ihmisten ja tekoälyn välistä dialogia kulkemalla kaupunkiin sijoitettujen lähettimien luo kartan avulla. Ohjelmoidun neuraaliverkon kautta virittäydytään mielikuvituksellisiin, vielä sanoittamattomiin tulevaisuuden horisontteihin sekä projektiin osallistuneiden yli 60-vuotiaiden kuopiolaisten ajatuksiin tulevasta.

Taiteilijat ovat haastatelleet projektiin osallistuneita talouden, ympäristön ja automaation tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä sekä pyytäneet osallistujia kertomaan henkilökohtaisista, tiettyihin kaupungissa sijaitseviin paikkoihin liittyvistä toiveistaan ja pohdinnoistaan. Taiteilija Roberto Fusco on luonut haastatteluista syntyneen tekstipohjaisen aineiston perusteella vaihtoehtoisia, neuraaliverkon (GPT-Neo) tuottamia vastauksia. Koneen tuottama teksti on editoitu osaksi alkuperäisiä vastauksia, ja näin on saatu aikaan paikkasidonnaisia ”käsikirjoituksia”, ihmisen ja koneen välisiä keskusteluja, jotka eivät ole vielä tapahtuneet.

Jos haluat kokea äänikävelyn omalla radiollasi kuunnellen, löydät kartan tästä (pdf).

'Tuning into the Future'
'Virittymistä tulevaisuuteen'
Neuraaliverkko
Tiedon käsittelyn tai laskennan malleja, jotka yhdistelevät ihmisaivojen toimintaa ja matemaattista logiikkaa.
Artikkelikuva:
Jaettu tulevaisuus. Kuva: Pekka Mäkinen.