Shortlist live!

Black on Black


Klo 22

→ Paikkavaraus


MISSÄ

VR-Konepaja
Pohjolankatu 1
Kuopio


Black on Black on Zinzi Minottin sooloteos, joka tutkii queeriä, mustuutta ja kehoa arkistona.

Teos tutkii tanssia työnä ja kehon rajoja toiston ja keston uuvuttavuuden kautta. Yhden tunnin mittainen soolo on luotu liikesarjoista, jotka laaja mustien tanssijoiden ja taiteilijoiden verkosto on lahjoittanut Zinzille. ”Jos voisit kuvitella tanssia fyysisenä arkistona, minkä liikkeellisen aarteen tai liikefraasin minulle lahjoittaisit?”, Minott kysyi heiltä.

Black on Blackissa sekä tanssi että mustuus arkistoidaan kehollisesti, siirretään kehosta kehoon muodostaen ruumiillisen arkiston mustuuden ja queerin kaanoneista.

Minott käyttää kestoa, toistoa ja väsyttämistä näyttääkseen, kuinka musta tanssi ja laajemmin koko musta kulttuuri on pyyhitty pois tanssin ja taiteen historiasta. Kun hänen uupumuksensa kasvaa, pois pyyhkimisen käytäntö käy yhä selvemmin ilmi. Entä jos liike, annettu ja yhdessä jaettu, on mustien ruumiillistunut yhteinen kieli yli sukupolvien ja maantieteellisten etäisyyksien? Ehkä itse keho ja yhteinen ruumiillinen sanasto on konkreettisin arkisto mustien elämän ja historian muistelemiseen. Tanssin ohikiitävyys on vastarinnan muoto.

Kun Minott esittää sooloaan, hänen liikefraasinsa muuttuvat, uupumus kuluttaa niitä, ja se heijastelee ruumiillisen arkiston jatkuvasti muuttuvaa ja aina haavoittuvaa luonnetta. Teos tekee selväksi kehon, arkiston, esityksen ja mustuuden täydellisyyttä väistävän luonteen, ja sen, kuinka ne ovat alttiina pois pyyhkimiselle.

Minott esittää soolonsa keskellä monikanavaista audiovisuaalista installaatiota, joka koostuu muun muassa arkistomateriaaleista ja materiaalista, joka on peräisin Minottin henkilökohtaisista kokoelmista sekä yhteistyöhön osallistuneiden koreografien ja tanssijoiden kanssa työskentelystä. Teokseen kuuluu myös hiljattain tätä teosta varten tilattu Gaikan säveltämä partituuri.

Black on Black pyrkii herättämään keskustelua rodun, luokan ja sukupuolen elävistä ja ruumiillistuneista risteyksistä brittiläisen kolonialismin jälkimainingeissa. Tämä on ensimmäinen elävä mustan tanssin arkisto.

'Black on Black'
'Mustaa mustalla'
Queer
Poliittinen ja usein akateeminen näkökulma ja ajattelumalli, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä normeja. Queer voi olla myös identiteettiä kuvaava sana.
Artikkelikuva:
Zinzi Minott: Black on black. Kuva: Kofi Paintsil.