PAIKALLISRAATI: Future DiverCities Kuopio 4.4.2023

Kuopion paikallisraadin huhtikuun työpajassa osallistujat pääsevät syventymään yhteisen, uuden kulttuuritilan arvojen määrittelyyn. Työpajan fasilitoivat asiantuntijat FEMMA Planning -osallistavan kaupunkisuunnittelun toimistosta.

Paikallisraadin kolmannessa työpajassa keskitymme uuden kulttuuritilan arvojen määrittelyyn ja pohdimme miten arvot näkyvät tilan toiminnassa, tapahtumissa, ympäristössä ja muotoilussa.

Millaisiin arvoihin sinun mielestäsi Kuopioon tulevan uuden kulttuuritilan pitäisi pohjautua ja miten saisimme yhteisvoimin nämä arvot myös näkyviksi toiminnassa? Tule mukaan paikallisraatiin vaikuttamaan uuden kulttuuritilan muotoutumiseen! 

Osallistumalla paikallisraatiin pääset osaksi kansainvälistä verkostoa ja paikallista yhteisöä, joita yhdistää halu luoda uutta kaupunkikulttuuria ja ekologisempia toimintatapoja. Paikallisraadin työpajan fasilitoi osallistavaan kaupunkisuunnitteluun erikoistunut FEMMA Planning -suunnittelutoimisto.
 
Paikallisraati on Luova Eurooppa -ohjelman tukemaa Future DiverCities 2 -hanketta. Hankkeessa tutkitaan kaupunkien tyhjillään olevien tilojen käyttömahdollisuuksia ja innostetaan kaupunkilaisia asuinalueensa kaupunkikulttuurin kehittämiseen. Future DiverCities 2 on sitoutunut ekologisesti kestävään kehitykseen. Ensimmäinen paikallisraadin kokoontuminen järjestettiin ANTI-festivaalilla syyskuussa 2022. Toinen työpaja keskittyi utopioiden kuvitteluun, ja se pidettiin VR-Konepajalla helmikuussa 2023.

Artikkelikuva:
Kuva: Akseli Muraja