Mahdottoman esityksen residenssiohjelmaan on valittu Anna Cadia

Anna Cadian BINARY THE TRILOGY on valittu Mahdottoman esityksen residenssiohjelmaan vuosille 2022–2023. Esitys nähdään ANTI-festivaalilla syyskuussa vuonna 2023.

Onko binääritön todellisuus koskaan mahdollinen? Miltä sellainen voisi näyttää?

Mahdottoman esityksen residenssissä Anna Cadia etsii, tutkii ja tunnustelee ei-binäärejä todellisuuksia, ei-binäärejä näyttämöitä ja tarkastelee millaista tietämistä on ylipäätään sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja ei-binääriin kuuluva tieto näyttämön kontekstissa.

BINARY THE TRILOGY on osa Cadian tohtorinväitöstutkimusta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Hänen tutkimuskysymyksiään ovat mm. kuinka näyttämöllistää jotain niin haurasta ja näkyvyyttä pakenevaa kuin seksuaalisuus tai sukupuoli ja millainen näyttämö kykenee tunnustamaan ei-binäärin moneuden.

Anna Cadia on helsinkiläinen esitystaiteilija, väitöstutkija ja toimittaja (TeM 2013). Teoksissaan Cadia tutkii sukupuolta, seksuaalisuutta, representaatiota ja todellisuuksien rakentumista. Olennainen osa Cadian ajattelua on tilan tekeminen ei-binäärille olemiselle.

Aiemmissa teoksissaan hän on tutkinut usein erilaisten käsitteiden näyttämölllistämistä.

Koen, että näyttämön kautta ajattelu, näyttämöllistäminen, tavoittaa usein sellaisia hahmottomia rakenteellisia ja metafyysisiä tasoja, joihin on mahdotonta päästä käsiksi tekstin tai puheen avulla. Näyttämö on maasto, johon voi asettaa erilaisia mahdollisia olemisen tapoja rinnakkain, tasavertaisina olioina.

Anna Cadia

Cadian työparina teoksessa toimii visuaalinen suunnittelija Minttu Vesala. Cadia ja Vesala ovat viimeksi työskennelleet yhdessä Ars Erotica -teoksen parissa, joka nähtiin Zodiakissa vuonna 2019. He aloittavat residenssityöskentelyn uuden teoksen parissa syyskuussa Kuopiossa, ja valmis esitys esitetään ANTI-festivaalilla vuonna 2023.

Mahdottoman esityksen residenssiohjelma on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen pääohjelmistoa vuonna 2023. Residenssiohjelman pääyhteistyökumppanina toimii ANTI-festivaali Kuopiossa. Todellisuuden tutkimuskeskus valitsi residenssitaiteilijan avoimen haun kautta. Vuonna 2022 taiteilijat työskentelevät residenssijaksolla Kuopiossa, ja vuonna 2023 residenssi tuottaa ANTI-festivaalin ohjelmistoon mahdottoman esityksen.

Viime vuoden residenssitaiteilijat olivat Emelie Zilliacus ja Martin Paul. Lue heidän tutkimusraporttinsa Exhibitistä.

Artikkelikuva:
Anna Cadia. Kuva: Mitro Härkönen.