Kestävä ANTI

Ajattelemme, että taide voi toimia katalysaattorina, joka auttaa yhteiskuntaa ja yksilöitä siirtymään ekologisesti kestäviin toimintatapoihin. ANTI pyrkii myös itse toimimaan tavalla, joka voi jatkua satoja vuosia missä tahansa olosuhteissa.

Kestävä liikkuminen. Festivaaliohjelma rakennetaan pääasiassa Kuopion kantakaupunkiin niin, että teoksesta toiseen on helppo siirtyä kävellen. Yleisöä ja henkilökuntaa kannustetaan suosimaan julkista tai kevyttä liikennettä silloin, kun matkat teospaikkojen välillä ovat pidempiä. Festivaalin henkilökunta tai taiteilijat eivät lennä Suomen sisällä kuin poikkeustapauksissa. Myös kansainvälisiä vieraita ja osallistujia kannustetaan maata pitkin matkustamiseen. Kestävä liikkuminen asetetaan etusijalle viestinnässä ja sitä pyritään tukemaan myös taloudellisesti ja aikataulua suunniteltaessa.

Kestävät tilat. Festivaalia varten ei oteta käyttöön luonnontilaisia alueita, vaan festivaali tapahtuu rakennetussa ympäristössä tai ulkoilualueilla ja puistoissa. Festivaali hyödyntää hukkatiloja ja tiloja, joiden vaatima lämpö ja sähkö tuotetaan mahdollisimman päästöttömästi. Festivaalin oma toimisto sijaitsee Kuopion kantakaupungissa hyvien kulkuyhteyksien varrelta. 

Kestävät tuotannot. Kestävyys otetaan huomioon festivaalin koko tuotannossa suunnittelusta toteutukseen ja jälkituotantoon. Ohjelmistosuunnittelussa pyritään sellaisiin taiteellisiin valintoihin, että energian ja neitseellisten raaka-aineiden kulutus on mahdollisimman pieni ja kuljetusten tarve on vähäinen. Hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä tai kierrätettyjä myrkyttömiä materiaaleja ja tuotteita, jotka on mahdollista käyttää uudelleen tai kierrättää. Jätteen synty minimoidaan suunnittelulla ja syntyvä jäte lajitellaan. Viestintä toteutetaan verkossa mahdollisimman kestävästi ja saavutettavasti.

Kestävät verkostot. ANTI on mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta osana paikallisia ja kansainvälisiä yhteisöjä. ANTI osallistuu kestävän taide- ja kulttuuripolitiikan rakentamiseen ottamalla osaa erilaisiin paikallisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin työryhmiin ja hankkeisiin. Festivaali seuraa Kuopion kaupungin resurssiviisausohjelmaa sekä neuvottelee palveluntarjoajien kanssa kestävämmistä tuotteista ja palveluista. 

Taloudellinen kestävyys. ANTI-festivaali pyrkii luomaan monivuotisia yhteistyökumppanuuksia ja kestävän rahoituspohjan, mikä mahdollistaa henkilökunnan keskittymisen pitkäjänteiseen, suunnitelmalliseen toimintaan.

Artikkelikuva:
River Lin: My Body is Queer Library. Kuopion pääkirjasto. Kuva: Akseli Muraja