Toimenpiteet

ANTI pyrkii vastuullisuuteen monilla käytännön toimenpiteillä. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja käymme vastuullisuuteen liittyvää keskustelua niin sisäisesti kuin osana laajempia verkostoja. Vastuullisuuden käytännön toimenpiteiden määrittämiseksi olemme hyödyntäneet YK:n Agenda2030-toimenpideohjelman tavoitteita.

1 Köyhyyden poistaminen

 • Kaikki ANTI-festivaalin tapahtumat ovat yleisölle ilmaisia.
 • Maksamme työntekijöille ja harjoittelijoille alan suositusten mukaista palkkaa.
 • Pidämme ovet auki myös vapaaehtoisille. Tarjoamme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia osana yhteisöämme, sekä jonkinlaisen korvauksen kuten matka- tai majoituskulut.

2 Ei nälkää

 • Suosimme vegaanista kausiruokaa festivaalin tarjoamilla aterioilla.
 • Suosittelemme yleisölle ravintoloita, joista saa vegaanista kausiruokaa.
 • Minimoimme ruokahävikin ostamalla ja valmistamalla ruokaa vain tarpeeseen.

3 Terveyttä ja hyvinvointia

 • Tarjoamme kulttuurielämyksiä, joilla voi tutkitustikin olla positiivisia terveysvaikutuksia.
 • Tavoitamme ANTI-festivaalin teoksilla heitä, jotka eivät yleensä hakeudu taiteen pariin.
 • Paikalliset taide-elämykset tavoittavat ja virkistävät kaikenlaisia ihmisiä iästä ja tulotasosta riippumatta.
 • Kiinnitämme huomiota ja budjetoimme työhyvinvointiin taidealalla, jolla on perinteisesti hyvin vähän resursseja työhyvinvoinnin edistämiseen.

4 Hyvä koulutus

 • Tuotamme vuosittain elinikäistä oppimista edistäviä taidekasvatuksellisia projekteja eri ikäryhmille.
 • Teemme vuosittain yhteistyötä oppilaitosten (ala- ja yläkoulut, ammattikoulut, ammattikorkeakoulut ja yliopistot) kanssa.
 • Koulutamme henkilöstöämme muun muassa kestävän kehityksen kysymyksissä.

5 Sukupuolten tasa-arvo

 • Yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja antirasismin teemat ovat kiinteä osa ANTI-festivaalin kuratointia.
 • Pyrimme kohtelemaan toisiamme kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti ja haitallisia ennakko-odotuksia välttäen.
 • Tapahtumissa ja toiminnassamme on käytössä turvallisemman tilan periaatteet.

6 Puhdas vesi ja sanitaatio

7 Edullista ja puhdasta energiaa

 • Käytämme ANTI-festivaalin toimistolla uusiutuvaa kaukolämpöä ja pidämme huonelämmön kohtuullisena.
 • Toteutamme tapahtumat mahdollisimman energiatehokkaasti sähköä ja lämpöä säästäen.

8 Ihmisarvoista työtä

 • ANTI tarjoaa työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja opiskelijoille ja koto-koulutuksessa oleville sekä työttömille työnhakijoille.
 • Työnantajana ANTI pitää huolta työntekijöistään muun muassa tarjoamalla työhyvinvointipalvelut ja joustavuutta järjestää työskentelyn olosuhteet monilla eri tavoilla.
 • Hankintoja tehtäessä ANTI huomioi hankintojen vaikutukset paikalliselle työ- ja elinkeinoelämälle.

9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

 • ANTI-festivaalin toimisto ja tapahtumapaikat sijaitsevat helposti saavutettavissa paikoissa kevyen ja julkisen liikenteen kulkuyhteyksien varrella.
 • Kannustamme yleisöä valitsemaan vähäpäästöisen liikkumismuodon.
 • Järjestämme taiteilijoiden, työntekijöiden ja teosten matkat ja majoitukset tai kuljetukset ympäristöystävällisimmän vaihtoehdon mukaan.

10 Eriarvoisuuden vähentäminen

 • Esitämme useita teoksia julkisissa ja esteettömissä tiloissa, jotta kuka tahansa voi kokea taidetta osana arkipäiväänsä. 
 • Otamme kuratointiprosesseissa keskeisesti huomioon yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja antirasismin teemat, ja haemme rahoitusta erityisesti näiden aihepiirien esilletuomiseen.
 • Otamme moninaisuuden huomioon rekrytoinneissa ja festivaalin hallituksen kokoonpanossa. Haluamme, että henkilöstö ja hallitus koostuu tulevaisuudessa eri ikäisistä, toimintakyvyltään ja sukupuoleltaan sekä etniseltä taustaltaan monenlaisista ihmisistä.

11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

 • Luomme yhteisölähtöisiä teoksia ja projekteja: osallistamme asukkaita ja yhteisön jäseniä tapahtumamme sisällöntuotantoon.
 • Kehitämme yhteistyössä viranomaisten kanssa tapahtumapaikkojen infrastruktuuria.
 • Seuraamme jätteen ja hävikin määrää ja otamme sen huomioon suunnittelussa.

12 Vastuullista kuluttamista

 • Ostamme ja hankimme tuotteita ja palveluja, jotka ovat kestäviä, ympäristömerkittyjä, energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä.
 • Minimoimme omassa toiminnassamme syntyvän hävikin.
 • Valitsemme energiatehokkaita kodinkoneita sekä ääni-, valo- ja muita laitteita. Teemme suunnitelman vanhan laitteiston kierrätykseen.

13 Ilmastotekoja

 • Sitoudumme hiilijalanjälkemme seuraamiseen ja pienentämiseen.
 • Viestimme ilmastoteoistamme ja näytämme esimerkkiä.
 • Kysymme ja edellytämme ilmastoystävällisyyttä alihankkijoilta.

14 Vedenalainen elämä

 • Keräämme ja käsittelemme jätevedet asianmukaisesti.
 • Huolehdimme, ettei tapahtumasta kulkeudu roskaa vesistöihin.
 • Käytämme ympäristöystävällisiä pesu- ja puhdistusaineita.

15 Maanpäällinen elämä

 • Olemme ostaneet ja suojelleet palan ikimetsää.
 • Lajittelemme kaikki vaaralliset jätteet kuten lamput ja paristot, ja toimitamme ne kierrätysasemalle.
 • Kasvatamme oman kukkaniityn, viherkaton tai vaikka auringonkukkapellon.

16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

 • Emme tee yhteistyötä sotaa tai väkivaltaa tukevien tai ihmisoikeuksia loukkaavien tahojen kanssa.
 • Tarkastelemme kriittisesti ja kehitämme aktiivisesti taidehallinnon käytäntöjä. Pyrimme mm. muuttamaan alan epäterveitä palkkauskäytäntöjä maksamalla alan suositusten mukaisia palkkoja ja kiinnittämällä huomiota työhyvinvointiin.

17 Yhteistyö ja kumppanuus

 • Osallistumme taide- ja tapahtuma-alojen yhteisiin ympäristövastuun hankkeisiin ja kampanjoihin.
 • Valitsemme kumppaneiksi kestävää kehitystä edistäviä toimijoita ja yrityksiä.
 • Rakennamme kierrätyskumppanien verkostoa, jonka kautta voimme vastaanottaa ja jakaa uudelleenkäytettävää materiaalia.