Yhdenvertaisuus

ANTI-festivaali toimii yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja anti-rasismin puolesta.

ANTI-festivaali on syrjintävapaa tapahtuma ja organisaatio. Emme hyväksy rasismia, ikäsyrjintää, seksismiä, heteroseksismiä, transfobiaa, ableismia, luokkasyrjintää tai kehokommentointia. Haluamme tehdä töitä edistääksemme yhdenvertaisuutta, moninaisuutta ja anti-rasismia. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Olemme julkaisseet turvallisemman tilan periaatteet verkkosivuillamme ja festivaalin ohjelmaesitteessä. Nämä ohjeet kulkevat mukana kaikessa toiminnassamme, ja henkilöstömme on sitouduttava niihin. Kannustamme yleisöjämme noudattamaan näitä ohjeita sähköisessä viestinnässämme, julkisissa puheenvuoroissamme ja muissa kohtaamisissa.

Syrjimättömyyden periaatteet liitetään myös yhteistyösopimuksiimme aina, kun ANTI-festivaali on kutsuva osapuoli.

ANTI-festivaali huomioi aktiivisesti yhteiskunnan ja yleisöjensä moninaisuuden sekä erilaiset vähemmistöt. ANTI-festivaalin tapahtumat ovat yleisölle maksuttomia, mikä jo yksin tekee toiminnasta erittäin helposti saavutettavaa ja edistää yhdenvertaisuutta.

Pyrimme järjestämään tapahtumamme esteettömissä tiloissa, mutta joidenkin teosten taiteelliset sisällöt vaativat tiloja, jotka eivät täytä yleisiä esteettömyysvaatimuksia (esim. metsät, yksityiset kodit). Kiitos ymmärryksestäsi.

ANTI-festivaali esittää useita teoksia julkisissa tiloissa, jolloin kuka tahansa voi kokea taidetta osana arkipäiväänsä ja elinympäristöään.

Festivaalille osallistuminen ei edellytä tiettyä kielitaitoa, sillä tapahtumat ovat usein moniaistillisia ja kokemuksellisia. Myös viestinnässä käytetään runsaasti visuaalista materiaalia, jolloin se välittyy esimerkiksi erilaisille kielivähemmistöille ja uusille maahanmuuttajille. Verkkoviestintää teemme kahdella kielellä: suomeksi ja englanniksi.

Yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja anti-rasismin kysymykset ovat kiinteä osa ANTI-festivaalin kuratointiprosesseja. Olemmekin taiteellisessa toiminnassamme onnistuneet nostamaan esiin taustoiltaan moninaisia ja marginalisoituja taiteentekijöitä.

Suunnittelemme ja haemme rahoitusta projekteille, joiden keskiössä ovat taustoiltaan moninaiset taiteilijat, ja jotka ovat kohdistettuja erilaisten vähemmistöryhmien edustajille. Olemme viime vuosina toteuttaneet useita paikallisia projekteja, joissa on tarjottu osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille nuorille.

Tiedostamme, että festivaalin henkilökunta (2 vakituista työntekijää, 2 määräaikaista työntekijää) ja hallitus (3-7 luottamushenkilöä) ovat täysin valkoisia ja monella muullakin tavalla etuoikeutettuja henkilöitä. Emme siis ole onnistuneet lisäämään monimuotoisuutta organisaatiomme sisällä tarpeeksi.

Keskustelemme organisaatiomme sisällä ja julkisesti valkoisuudestamme ja etuoikeuksistamme. Seuraamme aktiivisesti anti-rasistista keskustelua taiteen kentällä ja yhteiskunnassa laajemmin, ja reflektoimme itseämme suhteessa esille nostettuihin kysymyksiin.

Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa ANTI-festivaalin henkilöstö ja hallitus koostuisivat mm. etnisiltä taustoiltaan, iältään, sukupuoleltaan ja toimintakyvyltään mahdollisimman monenlaisista ihmisistä.

Tulevissa henkilöstön hakuilmoituksissa ja teoshauissa tullaan mainitsemaan yhdistyksen tavoite kehittyä monimuotoisemmaksi.

Tiedostamme, että työ ei lopu tähän. Arvioimme jatkuvasti organisaatiomme toimintaa, haluamme oppia lisää ja otamme mielellämme konkreettisia ehdotuksia vastaan: elisa(at)antifestival.com.

Olemme työstäneet yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja anti-rasismin kysymyksiä Call for Action for Finnish Art Institutions -kysymyslistan pohjalta, Art for Equ(al)ity -verkoston kannustamina. Kiitos BIPOC-toimijoille ja heidän valkoisille liittolaisilleen, jotka ovat listan laatineet. Jatketaan työtä yhdessä!

Artikkelikuva:
Kuva: Pekka Mäkinen.