Työpaja: Kaupunkitila aistittuna


10.9. – 15.9.

Aalto-yliopiston Taiteen ja median laitoksen opiskelijat toteuttavat vapaamuotoisia projekteja, interventioita, esityksiä tai näyttelyitä julkisissa tiloissa ANTI-festivaalin aikana.

Millainen kokemus kaupunkiympäristöstä syntyy, kun siinä ollaan ja liikutaan aiemmasta poikkeavalla tavalla? Lähde seuraamaan aistien sinulle luomaa reittiä kaupunkitilassa. Millaiseen Kuopioon huomaat eri aistiesi avulla astuvasi? Muuttuuko näkemyksesi kaupunkitilasta?

Kaupunkitila aistittuna on Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden järjestämä työpaja, jonka tukikohtana toimii Galleria Ars Libera. Galleriasta voi noutaa kortteja, jotka ohjaavat osallistujaa havainnoimaan Kuopiota näön, hajun, maun, tunnon ja kuulon aistikokemuksien kautta. Kortit ehdottavat kokemaan kaupunkitilaa keskittyen aistikokemuksiin ja kenties löytämään ympäristöstä jotain, mihin ei ole aiemmin kiinnittänyt huomiota.

Millaiselle reitille hajuaisti tai tuntoaisti voi viedä? Reittiä voi dokumentoida ja jakaa työryhmälle, joka koostaa materiaalista pienimuotoisen näyttelyn Ars Liberaan.

Kaupunkitila aistittuna -työpajaan voi osallistua ohjatusti annettuina päivinä tai itsenäisesti hakemalla galleriasta aistikortteja. Itse kaupunkitilassa liikkuminen toteutetaan itsenäisesti. Työpajan dokumentointi on nähtävillä Ars Libera -galleriassa aukiolojen puitteissa ensimmäisestä työpajapäivästä lähtien.

Aalto-yliopiston opiskelijoiden julkisen taiteen projektien kokonaisuus on osa ANTI-festivaalin ja Aalto-yliopiston pitkäkestoista yhteistyötä, jossa festivaali toimii alustana taiteellisen tutkimuksen kurssille.