Kulkue-hankkeen taiteilijavalinnat julkaistu

Taiteilijavalinnat festivaalien välistä kiertuetoimintaa kehittävään Kulkue-hankkeeseen on tehty. Valittujen seitsemän työryhmän teokset käsittelevät teemoja aina queer-tilojen luomisesta kaupunkikaavoitukseen. Teokset esitetään ANTI-festivaalilla, Baltic Circle -festivaalilla ja Hangö Teaterträffissa vuosina 2022–2024.

Kolmen taidefestivaalin yhteisen Kulkue-hankkeen avoimeen hakuun saapui 138 korkeatasoista hakemusta, joista seitsemän valittiin toteutettavaksi. Kuraattoreina valintaprosessissa toimivat hankkeen festivaalien taiteelliset johtajat Elisa Itkonen (ANTI), Hanna Parry (Baltic Circle) sekä Tom Rejström ja Jonas Welander (Hangö Teaterträff).

Teosvalinnoissa painotettin ehdotuksia, jotka ovat ennennäkemättömiä sekä tekijöilleen että yleisöilleen. Mukaan valittiin projekteja, joissa on yllättävä ja tuore lähestymistapa esitysympäristöihin ja jotka huomioivat festivaalikaupunkien asukkaita ja muita yleisöjä esimerkiksi tukemalla paikallisien yhteisöjen tarpeita sekä luomalla uudenlaisia taiteeseen osallistumisen tapoja. Teokset ovat paikkasidonnaisia, mikä tarkoittaa myös sitä, että ne saattavat festivaalista ja paikasta riippuen toteutua eri tavoin ja eri näköisinä.

“Pyrimme huomioimaan valinnoissamme myös taiteilijoiden erilaisia taustoja sekä valitsemaan edustusta läpi kotimaisen taiteen kentän pohjoisesta etelään. Yksi keskeisin valintakriteeri oli se, miten hyvin teosehdotusten arvioitiin tavoittavan laajoja ja nyky-esittävälle taiteelle uusia yleisöjä”, kertovat festivaalien taiteelliset johtajat.

Valittujen teosehdotusten teemat vaihtelevat queerien tilojen luomisesta kaupunkien kaavoituskysymyksiin, paikallispolitiikasta ihmisten luontosuhteisiin ja henkilökohtaisiin kokemuksiin kodeista aina bakkanaaleihin saakka.

Tea Andreolettin ehdotus tuo kuhunkin festivaalikaupunkiin asiantuntijoita, kuten yhdistyksiä, poliitikkoja ja aktivisteja, jakamaan paikallisten kanssa kokemuksia ja tarinoita Suomessa tapahtuvasta uraanin louhinnasta. 4 FLOORS OF WHORES (Emilia Jansson, Riku-Pekka Kellokoski, Herman Nyby & Astrid Stenberg) yhteistyössä ohjaaja Lara Magdalena Tacken kanssa kutsuu mukaan antiikin aikaisista bakkanaaleista ammentavaan immersiiviseen esitykseen, jossa yleisö voi osallistua erilaisiin rituaaleihin ja kokea yhteentulemisen hurmosta. Piste Kollektiivin Työmaa-työryhmän (Riikka Vuorenmaa, Maarit Utriainen, Sebastian López-Lehto & Laura Rekilä) monitaiteelliset ja yhteisölliset maastossa toteutettavat esitykset ja installaatiot tutkivat ihmisen ja ympäristön suhdetta alueilla, joita ollaan muokkaamassa uudisrakentamalla. Sonja Jokiniemi & Emma Fält luovat kolmiosaisen teoskokonaisuuden: esityksen, installaation ja arkistomaisen näyttelyn, jotka kutsuu luokseen erilaisia ihmisiä ja tutkii heidän erityisiä suhteitaan kotiin ja kotiin liittyviin tiloihin sekä murheisiin ja pelkoihin. Mira Eskelinen, Frank Stankiewicz & Miranda Kastemaa luovat tilaa erityisesti hiljaisille ja ujoille queereille rakentamalla esityksen ja installaation, jossa voi juhlia moninaisuutta lepäilemällä, tarkkailemalla tai vain olemalla. Henriikka Himma & työryhmä Sofia Palillo, Leissi Rehn, Julia Lappalainen ja Kaisa Karvinen tutkivat esityksessään länsimaista arkkitehtuuria, sen historiaa ja normeja. Teos perustuu arkkitehti-kirjailija Helmi Kajasteen proosaesseekokoelmaan Rakenna, kärsi ja unhoita. Pia Sirén, Ilona Valkonen (Vieno Motors) & Mirella Pendolin keräävät tarinoita ihmisten luontosuhteesta luoden samalla kasviveistoksia festivaaliyleisön puettavaksi. Tarinoiden pohjalta he työstävät esityksen ja puutarhainstallaation.

Teokset esitetään osana festareiden ohjelmistoja ja lisätietoa niistä saa aina vuotuisten ohjelmistojulkaisujen yhteydessä festivaalien nettisivuilta sekä sosiaalisen median kanavista. Yleisö pääsee kokemaan valitut teokset ANTI-festivaalilla, Baltic Circle -festivaalilla ja Hangö Teaterträffissa vuosina 2022–2024.

Artikkelikuva:
Piste Kollektiivin työryhmää valmistamassa Tähtitaivaantie-teosta Rovaniemellä 2021. Kuva: Petteri Maljamäki.