Future DiverCities tarjoaa ilmaisen koulutuksen kaupunkiaktivisteille

Ilmoittaudu mukaan 31. tammikuuta järjestettävään etäkoulutukseen, jossa pureudutaan sidosryhmäyhteistyöhön, neuvottelu- ja verkostoitumistaitoihin ja sosiaalisen muutoksen luomiseen.

Ilmaisen koulutuksen tavoitteena on antaa kaupunkiaktivisteille, muutoksentekijöille ja muille toimijoille työkaluja ja uutta osaamista muun muassa tapausanalyysien, vertaistuen, luovan ongelmanratkaisun ja forum-teatterin keinoin.

Katso ennen koulutusta video ja artikkeli alla olevien linkkien takaa:
https://lnkd.in/d5reyy6P
https://lnkd.in/gUXhyra

Etänä toteutettava koulutus on osa Future DiverCities -hankkeen ilmaista kurssisarjaa, jonka tarkoituksena on tarjota työkaluja ja valmennusta kaupunkiaktivisteille, muutoksentekijöille ja muille toimijoille. Koulutuksen fasilitoi Innocamp Poland, joka on ASHOKA-muutoksentekijäverkostoon kuuluva organisaatio. Innocamp Poland on erikoistunut sosiaalisiin uudistusprojekteihin ja sitouttamaan erilaisia sidosryhmiä kestävään kehitykseen taiteellisen toiminnan kautta.


Logo EU Luova Eurooppa.