Esiraadin lausunto – Live Art Prize

Vuoden 2022 ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinnon esiraati julistaa ylpeänä tämän vuoden palkintoehdokkaat.

”Kattavan ja jännittävän pohdintaprosessin tuloksena olemme iloisia julistaessamme tämän vuoden ehdokkaiksi Zinzi Minottin, Latai Taumoepeaun, Liz Rosenfeldin ja River Linin. Ehdokkaiksi valittujen taiteilijoiden teokset kattavat ja ylittävät valtavan laajalti kansallisia, temaattisia, materiaalisia ja muodollisia rajoja. Kukin palkintoehdokas on jatkuvasti itseään kehittävä ja arvostettu live art -kentän toimija.

Ehdokkaiden teokset esitetään Kuopiossa osana Shortlist LIVE! -tapahtumaa, jossa itsenäinen tuomaristo seuraa teoksista koostuvaa ohjelmaa ja päättää tämän vuoden voittajan.

Valintaprosessin aikana on ollut innostavaa havaita ehdokkaiden teosten välillä yhteneväisiä piirteitä ja toisiinsa limittyviä teemoja.

Teoksissaan taiteilijat tutkiskelevat laajalti tämän hetken pakottavimpia kysymyksiä ja tarjoavat yleisöilleen kuritonta poetiikkaa, jonka tarkoituksena on palvella syvää paranemista ja tarjota merkityksellisiä selviytymisstrategioita.

Teosten kiintopisteinä ovat sosiaaliset, poliittiset ja maantieteelliset ekologiat, joiden kautta voimme olla aidosti läsnä nykyhetken ongelmissa ja mahdollisuuksissa, läsnä ylläpitämissämme kehityslinjoissa – ja läsnä toistemme kanssa, vaarallisten aikojen kanssaihmisinä.

Tanssi, liike ja keho aineellisena kohtaamisena maailman kanssa kuvastavat laajempaa koreografista muutosta esittävässä taiteessa – kukin taiteilija käyttää liikettä omalla, ainutlaatuisella tavallaan, ja osoittaa vastarintaa oman aineellisuutensa kautta. Teoksissa kehot esiintyvät yhä jatkuvan historiasta kumpuavan väkivallan sekä ihmisten selviytymiseksi kehitettyjen radikaalien innovaatioiden kohtaamispisteessä, osana tarkoituksellisia ja pohdiskelevia kohtaamisia, joiden tehtävänä on haastaa, integroida, kyseenalaistaa, dekonstruktoida ja korjata.

Tässä toiminnassa aktivoituvat metodologiat herättävät valkoista ylivaltaa kannattavissa kapitalistisen patriarkaatin instituuteissa epäilyksiä, vihamielisyyttä ja/tai tietämättömyyttä; kyseessä on toiminta, jossa vallalla olevan järjestelmän rakenteita ja teknologiaa käytetään sen paljastamiseen ja kyseenalaistamiseen; varjon ja valon toiminta, neljän ulottuvuuden chiaroscuro, jossa kirjaimellisen ja metaforisen pimeyden ja valon avulla luodaan uutta merkitystä ja tarjotaan uutta ymmärrystä.

Haluamme onnitella palkintoehdokkaita ja kiittää heitä loistokkuudesta, kauneudesta ja perusteellisuudesta. Toivomme, että festivaaliyleisöt pitävät ehdokkaiksi valittujen upeiden taiteilijoiden teoksia yhtä liikuttavina ja inspiroivina kuin me raatilaiset.”

Artikkelikuva:
ANTI Live Art Prize 2022 ehdokkaat.