Zinzi Minott (UK)

Zinzi Minottin työ keskittyy tanssin, kehon ja politiikan väliseen suhteeseen. Zinzi tutkii tanssia rodun, queer-kulttuurin, sukupuolen ja luokan prismojen kautta. Hän on erityisesti kiinnostunut mustien naisten ruumiin paikasta tanssin kentällä.

Tanssijana ja elokuvantekijänä hän pyrkii monimutkaistamaan tanssin rajoja, ja näkee live-esityksissään, elokuvatutkimuksissaan ja materiaaleissaan erilaisia, mutta toisiinsa liittyviä ilmentymiä tanssista ja kehoon perustuvista kysymyksistä.

Zinzi on kiinnostunut katkenneen kertomuksen ideasta, häiriöityneestä kaanonista ja siitä, kuinka häiriön käyttö voi auttaa meitä pohtimaan käsityksiämme rasismista, jota koetaan mustan elämän aikana. Hän on erityisen kiinnostunut kertomaan Karibian tarinoita ja tuomaan esiin orjuutettujen historiaa ja siitä johtuvaa Windrush-sukupolven maahanmuuttoa Iso-Britanniaan.