W A U H A U S (FI)

W A U H A U S on Helsingistä käsin toimiva monialainen taidekollektiivi, joka perustettiin vuonna 2016. Kollektiivi luo nykyteatteria, esitystaidetta, tanssiteoksia, sekä sosiaalista koreografiaa, luentoja ja työpajoja.

W A U H A U Sin työt asettuvat usein eri taiteenalojen väliin ja voivat tapahtua hyvin erilaisissa tiloissa. Teoksia on nähty niin pienissä black box -teattereissa ja kaupunkitiloissa kuin suurella urheilustadionilla ja Kansallisteatterin päänäyttämölläkin.

W A U H A U Sin jäsenet ovat skenografit Laura Haapakangas, ohjaaja Anni Klein, skenografi Samuli Laine, äänisuunnittelija Jussi Matikainen, koreografi Jarkko Partanen, mediataiteilija Jani-Matti Salo ja äänisuunnittelija Heidi Soidinsalo.

W A U H A U S on tunnettu kokonaisvaltaisesta audiovisuaalisesta näyttämöestetiikastaan ja jaetun tekijyyden praktiikoistaan. Kollektiivi tekee yhteistyötä toisten taiteilijoiden ja eri instituutioiden kanssa niin Suomessa kuin ulkomailla.

www.wauhaus.fi
Teoksesta Fluids. Kuva: Heidi Soidinsalo