Terike Haapoja (FI)

Terike Haapoja on suomalainen kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee New Yorkissa. Hän on vuoden 2016 ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinnon voittaja. Haapojan poliittiset interventiot, suuren mittakaavan installaatiot ja kirjoitukset tutkivat toiseuden rakenteita. Länsimaisen modernismin ihmiskeskeinen maailmankuva on projektien erityisenä huomionkohteena.

Haapojan utooppiset yhteiskunnalliset instituutiot, kuten Toisten Puolue (2011–) tai kirjailija Laura Gustafssonin kanssa yhteistyössä toteutettava Toisten Historia (2012–), aktivoivat ympäröivää maailmaa ja tuovat esiin niin poissulkevia kuin osallistavia rakenteita. Viimeaikaisissa projekteissaan Haapoja on lähestynyt lakia esityksellisenä tilana, jossa todellisuutta rakennetaan.

pieni-terike


www.terikehaapoja.net

Iso kuva: Ugo Carmeni – Closed Circuit – Open Duration (2008 / 2013), Nordic Pavilion, 55. Venice Biennale