Todellisuuden tutkimuskeskus & Samuli Laine (FI): Nurture

     Keskiviikko 28.10.      15.00 – 21.00
             Torstai 29.10.       12.00 – 20.00
Galleria Ars Libera |  Maaherrankatu 3

          Lauantai 31.10.       12.00 – 14.00
Liikehuoneisto, katutaso |  Haapaniemenkatu 20 (H-talo)
Esteetön pääsy

Tarkemmat esitysajat ja ohjeet paikan varaamiseen ilmoitetaan syyskuussa!

Nurture on Samuli Laineen kahdenvälinen esitys, joka tutkii sukupuoli-, hoiva- ja rinnakkaiselon politiikkaa imettämisen kautta. Teos on syntynyt halusta ehdottaa uutta näkökulmaa pehmeästi ja lempeydellä, sekä kiinnostuksesta tarkastella hoivaa radikaalina muutosvoimana.

Nurture luo tilaa hauraalle kohtaamiselle, jossa imettäminen puretaan sen perinteisestä sukupuolittuneisuudesta. Esityksessä Laine imettää katsoja-kokijaa. Tämä tapahtuma synnyttää tilapäisen siteen kahden ihmisen välille ja luo tilan, jossa sosiaaliset normit voivat muuttua. Näin teos kurottaa kohti toisin olemista ja kutsuu haaveiluun. Samalla haastetuksi tulevat imettämisen perinteiset, normitetut sukupuoli- ja keho-odotukset.

Nurturen keskiössä ovat elämän hauraus sekä tarve oman haavoittuvuuden tunnistamiselle ja tunnustamiselle. Teos kutsuu tarkastelemaan niitä yhteyksiä ja yhteisriippuvuuksia, jotka ylläpitävät elämää maapallolla. Riippuvuussuhteemme linkittyvät sekä lukemattomiin eri ihmisyhteisöjen verkostoihin, että niihin loputtomiin biologisiin prosesseihin, jotka ylläpitävät kehojamme ja ylipäänsä mahdollistavat elämän planeetallamme.

Todellisuuden tutkimuskeskus & Samuli Laine (FI): Nurture

Saapumisohjeet

Keskiviikon ja torstain esityspaikkana toimii Galleria Ars Libera, johon ei ole esteetöntä pääsyä.

Lauantaina tapahtumapaikkana puolestaan toimii Kauppakeskus H-talo, johon on esteetön pääsy katutasossa. Kauppakeskuksen sisällä on myös esteetön WC.

Todellisuuden tutkimuskeskus & Samuli Laine (FI): Nurture

Samuli Laine (FI)

Samuli Laine on skenografi (MA 2011 ja TeM2014), esitysten tekijä ja jäsen W A U H A U S -taidekollektiivissa. Vuodesta 2010 hän on työskennellyt valo-, tila- ja videosuunnittelijana sekä toisinaan esiintyjänä nykytanssi ja -teatteriproduktioissa. Lainetta kiinnostaa taide, joka pyrkii katsomaan kriittisesti ja myötätuntoisesti vallalla olevia käsityksiä siitä, mikä on normaalia tai mahdollista. Siksi häntä kiehtoo tilan potentiaali: miten ajatella skenografiaa moniaistisena ja aktivoivana ympäristönä, jossa toisin oleminen, haaveileminen tai kohtaaminen voisi olla mahdollista?

Mahdottoman esityksen residenssiohjelma

Mahdottoman esityksen residenssiohjelma on osa helsinkiläisen Todellisuuden tutkimuskeskuksen pääohjelmistoa vuosina 2019–2021, ja ANTI-festivaali toimii hankkeen pääyhteistyökumppanina. Todellisuuden tutkimuskeskus valitsee residenssitaiteilijan avoimen haun kautta ja kunakin vuonna residenssi tuottaa ANTI-festivaalin ohjelmistoon syyskuussa esityksen, jollaista ei ole ennen koettu.
Ohjelma on tarkoitettu uraansa aloittaville taiteilijoille, jotka toimivat Suomessa ja joilla on esitystaiteellisia, vielä toteutumattomia unelmia. Residenssiohjelman ensimmäinen esitys oli Mimosa Norjan Dear Deer vuonna 2019.

Projektia tukee: