Saara Hannula (FI)

Saara Hannula on Helsingissä asuva esitystaiteilija, tutkija, kuraattori ja kouluttaja. Hannulan työskentelylle ominaista on toiminta monitaustaisten tekijöiden kanssa – hänen tulokulmansa on vahvasti monitaiteellinen. Viimeisten vuosien aikana Hannulan työt ovat olleet kestollisia ja tutkimuspohjaisia, päättymättömiä projekteja, jotka välttelevät kaupallisuutta, kategorioita ja kapitalisointia. Hänen tämänhetkinen työskentelynsä keskittyy esityksen ja ekologian kysymyksiin.

www.saarahannula.com