Pekka Mäkinen & Kim Saarinen (FI): ANTIVERSARY 20

Tiistai 14.9.2021    10.00 – 17.00
Keskiviikko 15.9.2021     10.00 – 17.00
Torstai 16.9.2021     10.00 – 17.00
Perjantai 17.9.2021    10.00 – 17.00
Lauantai 18.9.2021    10.00 – 17.00
Sunnuntai 19.9.2021    10.00 – 17.00

Online & Kantti, Kuopion museon aula | Museokatu 1
Esteetön pääsy

20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ANTI-festivaali esittelee ikimuistoisimpia kuvia festivaalista vuosien varrelta kaksiosaisessa näyttelyssä Kantissa, Kuopion museon aulassa, ja verkossa.

Valokuvaaja Pekka Mäkisen kuvat ja videokuvaaja Kim Saarisen  videot eivät kerro ainoastaan yhden festivaalin historiaa, vaan tarjoavat myös katsauksen pohjoissavolaiseen, suomalaiseen ja ulkomaiseen live art -taiteeseen ja julkiseen taiteeseen sekä niiden kehitykseen. Näyttelyssä esitetään vain murto-osa tästä merkittävän laajasta dokumentaatioaineistosta.

Näyttely juhlistaa ANTI-festivaalin 20-vuotista menestystarinaa ja roolia kuopiolaisen kaupunkikulttuurin kehittäjänä. Se tuo esiin monitaustaisia ja monialaisia taiteilijoita, jotka ovat työskennelleet festivaalilla 20 vuoden aikana. Lisäksi se on mielenkiintoinen katsaus Kuopion historiaan: kaupunkikuvan muutokseen ja asukkaiden monimuotoistumiseen.

ANTI-festivaali on alusta alkaen panostanut laadukkaan valokuva- ja videodokumentoinnin tuottamiseen. Julkisessa tilassa toteutettavan, hetkellisyyteen ja osallistavuuteen perustuvan taiteen dokumentoiminen on haasteellista ja vaatii hienovaraista työskentelyä suhteessa esiintyjiin, esityspaikkoihin, yleisöihin ja osallistujiin. Festivaali onkin jatkanut pitkään yhteistyötä samojen, kokeneiden dokumentoinnin ammattilaisten kanssa. Valokuvaaja Pekka Mäkinen on dokumentoinut festivaalia valokuvin koko sen historian ajan, ja videokuvaaja-ohjaaja Kim Saarinen on videodokumentoinut sitä vuodesta 2011 alkaen.