Manuel Vason (IT/UK): Pure Collaboration

Manuel Vasonin yhteistyöprojekteissa taiteilijoiden kuten  Guillermo Goméz-Peñan, Franko B:n, Niko Raesin, Ernst Fischerin, La Ribot’n ja Helen Spackmanin kanssa esitys on joko työstetty esille uudelleen tai suunniteltu erikseen Vasonin kameratyöskentelyä varten. Nämä hankkeet, puhtaan yhteistyön (pure collaboration) hedelmät, eroavat tavanomaisesta esitysten dokumentoinnista siinä, että Vason kameroineen on aina kertaluontoisen live-esityksen ainoa todistaja. Esityspaikat ovat myös tavanomaisista teatteripuitteista poikkeavia ja taiteilijoiden valitsemia.

Lähtökohtaisesti kukin yhteistyöhanke perustuu yhteisesti valittuihin teemoihin: kameran ja valokuvauksen rooliin kohdistuva haaste suhteessa yksilöön ja ryhmään; ihastus kehoon, sen monipuolisuuteen ja radikaaliuteen; uusien yhteistyömuotojen tutkimiseen.

Pure Collaboration –projektissa korostuu jokaisen kuvan yhteistyöhön perustuva luonne. Manuel Vason ja kuvassa oleva/esiintyvä taiteilija-esiintyjä-yhteistyökumppani myös jakavat kuvien oikeudet tasapuolisesti.

ANTI –festivaalilla Vason työskentelee 1-3 suomalaisen, festivaalilla esiintyvän taiteilijan kanssa.