La Pocha Nostra (US/MX): La Pocha Nostra performanssi-interventio osasto

Guillermo Gomez-Penan, Roberto Sifuentesin ja Silvia Antolinn johtamana yhdessä

suomalaisten taiteilijoiden kanssa.

La Pocha Nostra on vapaamuotoinen ryhmä kapinahenkisiä taiteilijoita San Franciscosta. Heidän ryhmällään on jäseniä eri maissa mukaan lukien Meksikossa, Kolumbiassa, Brasiliassa, Espanjassa ja Britanniassa. La Pocha Nostran perustajajäsenet Guillermo Gómez-Peña ja Roberto Sifuentes sekä kolmas Pocha Nostran jäsen Euroopasta Silvia Antolin  yhdessä kolmen suomalaisen taiteilijan kanssa toteuttavat sarjan julkisia performanssi-interventioita. Perjantaina ja lauantaina ryhmä vierailee Kuopion julkisilla paikoilla ja esittää humoristisia ja provokatiivisia performansseja ottaen paikallisia asukkaita mukaan. Esitysten tavoitteena on mitata paikallisten suvaitsevuutta toiseutta kohtaan ja heidän ajatuksiaan performanssitaiteesta, sekä samalla tuottaa mytologiaa ANTI-festivaalista.

La Pocha Nostra (US/MX)

La Pocha Nostra on jatkuvasti muuntautuva monilajinen taideorganisaatio. Se sijaitsee San Franciscossa, mutta sillä on jäseniä monissa muissa maissa ja kaupungeissa. La Pocha Nostran mission on: “Tarjota keskusja foorumi vapaamuotoiselle kapinahenkisten taiteilijoiden verkostolle eri aloilta, eri sukupolvista ja eri etnisistä taustoista”. Jäseniä yhdistää halu ylittää ja hävittää vaarallisia rajoja taiteen ja politiikan, käytännön ja teorian, taiteilijan ja katsojan, mentorin ja oppilaan väliltä. Pyrimme pääsemään kokonaan eroon puhdasoppisuuden myytistä ja murtaa rajoja, jotka ympäröivät kulttuuria, etnisyyttä, genderiä, kieltä ja ammattinimikkeitä. Valitettavasti nykyäänkin näitä pidetään radikaaleina tekoina. Espanjan- ja englanninkielinen uussana ‘Pocha Nostra’ voidaan kääntää joko termillä ‘meidän epäpuhtautemme’ tai ‘kulttuuristen sekasikiöiden kartelli’. Pidämme itse tästä runollisesta monimerkityksellisyydestä. Se kertoo jotain asenteestamme taidetta ja yhteiskuntaa kohtaan: “Monirotuinen, monisukupuolinen, kokeellinen, entä sitten?”

www.pochanostra.com