Työharjoitteluun ANTI-festivaalille!

ANTI – Contemporary Art Festival järjestetään jälleen 10.-15.9.2019 Kuopiossa. Etsimme nyt tiimimme vahvistukseksi tuotanto- ja viestintäharjoittelijoita. ANTI-festivaali tarjoaa työharjoittelijoille näköalapaikan korkeatasoiseen nykytaiteeseen ja arvokasta kokemusta kansainvälisessä toimintaympäristössä työskentelemisestä.

Tarjoamme mahdollisuuden päästä osana tuotantotiimiä järjestämään ja markkinoimaan projektejamme ja festivaalia, verkostoitumaan ammattilaisten kanssa ja näkemään koko tapahtuman kaaren.

ANTI-festivaali soveltuu monien eri alojen opiskelijoiden ja työttömien työnhakijoiden työharjoittelupaikaksi. Harjoittelu on palkaton. Festivaalitoimistomme sijaitsee Kuopion keskustassa. Hae osaksi ANTI-tiimiä!

Viestintäassistentti

Tarjolla on monipuolisia viestintätehtäviä mielenkiintoisiin taidesisältöihin liittyen! Työtehtävinä esimerkiksi:

verkkosivujen ja sosiaalisen median päivittäminen
ohjelmakartan toimittaminen
uutiskirjeiden toimittaminen
yhteydenpito mediaan
erilaiset yleisötyön tehtävät (jäsenhakinta, yleisökontakti teospaikoilla jne.)
muut viestintä- ja markkinointitehtävät

Tuotantoassistentti

Tuotantoassistentin tehtävä soveltuu esimerkiksi kulttuuri-, taide-ja projektinhallinta-alojen opiskelijoille. Työtehtävinä esimerkiksi:

taideteosten materiaalitarpeiden kartoitus ja järjestelyt
taiteilijoiden avustaminen teosten harjoitus-, rakennus- ja esitysvaiheissa
erilaiset tapahtumatuotannon tehtävät
vapaaehtoisten koordinointi

Näistä työtehtävistä rakennetaan kokonaisuus, joka perustuu harjoittelijan osaamiseen ja joka täydentyy festivaalin tarpeiden mukaan. Tuotantoassistentin työnkuvaan sisältyy viestintäassistentin tehtäviä ja toisin päin.

Harjoittelujakso voi olla pituudeltaan kahdesta viikosta viiteen kuukauteen ajalla 1.6.-15.10.2019. ja etsimme harjoittelijoita erityisesti ajalle 1.8.-5.10.2019. Harjoittelun tarkka kesto ja viikkotunnit sovitaan tapauskohtaisesti.

Mikäli sinua kiinnostaa työharjoittelu (tuotanto- tai viestintäassistentti) ANTI-festivaalilla, jätä vapaamuotoinen hakemuksesi sähköpostitse 17.5. (1. haku) tai 9.8. mennessä (2. haku): jyri@antifestival.com

Lisätietoja: ANTI-päällikkö vs Jyri Väisänen, jyri@antifestival.com, 050 305 2005


Tervetuloa keskustelemaan kaupunkikulttuurin ja -ympäristön yhteiskehittämisestä Kuopiossa!

Tiedote 20.4.2017

ANTI – Contemporary Art Festival, Future DiverCities -hanke ja Design Week Kuopio järjestävät keskusteluillan kaupunkikulttuurin ja -ympäristön yhteiskehittämisestä torstaina 27.4. klo 19.00 – n. 22.00 ravintola Introssa (Kauppakatu 20, Kuopio).

Savolainen Suoraviiva kokoaa yhteen ja törmäyttää Kuopion luovat toimijat, yrittäjät,
kaupungin virkamiehet, kaupunkilaiset, ideat ja mahdollisuudet. Keskustelua ovat alustamassa eri alojen mielenkiintoiset asiantuntijat (alla).

Keskustelun keskiössä on luova ja osallistava kaupunkikulttuurin ja -ympäristön kehittäminen.

Tervetuloa keskustelemaan siitä, miten voisimme yhdessä tehdä kotikunnastamme
elinvoimaisemman, yhteisöllisemmän, avoimemman ja moniäänisemmän!
Millainen on sinun unelmiesi Kuopio?

Vapaa pääsy! Ennakkoilmoittautuminen 25.4. mennessä verkkolomakkeen kautta.

Seuraa myös Facebook-tapahtumaa! Näytä Gruppo-tiedote.

Illan alustuspuheenvuorot

Markkinointijohtaja Kirsi Soininen & strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen (Kuopion kaupunki)
Kaupunki kuuluu kaupunkilaisille

Muotoilun yliopettaja, TaT, Ilkka Kettunen (Savonia AMK)
Mielekäs kaupunki ja yhdessä tekeminen – näkökulmia ihmislähtöiseen kehittämiseen

Kaupunkiaktiivi, Content Strategist Laura Browne (Mediataivas Oy)
Esimerkkejä osallistavasta kaupunkisuunnittelusta

Taiteilija, yrittäjä Kirsi Pitkänen (Art Impact)
Julkinen taide Jyväskylän Kankaalla

Tilaisuuden moderoivat Jukka Kähkönen (Design Week Kuopio)
ja Ville Keränen (Monkey Business).

Jokaista alustuspuheenvuoroa seuraa yleisökeskustelu. Ilta päätetään elävällä musiikilla! Tarkempi ohjelma täällä!

Design Week Kuopio

Savolaisen muotoilun viikko tuo yhteen taiteen ja teollisuuden ammattilaisia sekä tekee alueen korkeatasoista muotoiluosaamista näkyväksi. Savolainen Suoraviiva on Design Week Kuopion tunnus – luovan osaamisen, yhteistyön ja verkostoitumisen symboli. Koko viikon ohjelma:

www.designweekkuopio.com

DWK_tunnus_date_con_2017_RGB

Future DiverCities – Creativity in an Urban Context

on 10 eurooppalaisen ja kanadalaisen taide- ja kulttuuritoimijan innovatiivinen yhteistyöhanke. Nelivuotista hanketta (2016-2020) tukee Euroopan komission Luova Eurooppa -ohjelma.

Future DiverCities tutkii taiteellisen toiminnan uusia malleja ja levitystä, jotka tukevat tulevaisuudessa kaupunkien moniäänisyyttä ja -kulttuurisuutta sekä vaihtoehtoisia ekosysteemejä. Taiteellisten sisältöjen painotus on musiikissa ja media- sekä kaupunkitaiteessa. Kuopiossa hanketta edustaa ANTI-festivaali.

www.futuredivercities.eu

Imprimir

Print

Kuopio_tekstilogo

OKM_FI_2rivi_logoteksti


Tulevaisuuden moniäänistä kaupunkia rakentamassa

ANTI on aina ollut vahvasti Kuopion kaupunkiin kiinnittynyt tapahtuma. Kaupungin paikat, ihmiset, yhteisöt ja yritykset ovat osa siitä toimijoiden verkostoa, jossa ANTI-festivaali syntyy ja tapahtuu. Haluamme olla mukana luomassa ja kehittämässä elinvoimaista ja moniäänistä Kuopiota ja sen kaupunkikulttuuria. Viime aikoina onkin ollut ilahduttavaa seurata Kuopion menestymistä Suomen viihtyisimpien kaupunkien joukossa.

Kaupunkikulttuurin ja kulttuurisen osallistumisen edistämisen rinnalla vahva tahtomme on aina ollut toimia ajankohtaisimman taiteen eturintamassa. Haluamme tukea taiteilijoita ja heidän työskentelyään, mahdollistaa teoksia ja projekteja, saada niille näkyvyyttä eri medioissa ja tuoda niitä lähelle yleisöjä – olivatpa ne sitten paikallisia, globaaleja tai virtuaalisia. Ottamalla riskejä ja luottamalla taiteilijoihin mahdollistamme myös kokeilevat, taiteen kehittymistä edistävät projektit.

Nämä samanaikaiset tavoitteet eli taiteilijoiden, taiteen ja kaupungin kehittäminen yhdistyvät kesäkuussa 2016 alkaneessa Future DiverCities – Creativity in Urban Context -hankkeessamme erinomaisesti. Hankkeen ytimessä on urbaani kaupunkitila ja sen moniäänisyys ja -kulttuurisuus. Residenssien ja projektien avulla haluamme tuoda taidetta lähelle kaupunkilaisia ja kutsua heidät mukaan tekemään Kuopiosta entistä elävämpi ja moniäänisempi eurooppalainen kaupunki.

Hanke on Luova Eurooppa -ohjelman tukema, ja voimme olla ylpeitä siitä, että harvojen suomalaisten joukossa ANTI-festivaali on jälleen menestynyt suurten hankkeiden kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Future DiverCities -hankkeen kumppaneihin kuuluu elektronisen taiteen pioneereja kuten BEK Bergenistä, Public Art Lab Berliinistä ja Second Nature Aix-en-Provencesta. Heidän kuratoriaalisen asiantuntemuksensa avulla tulemme työskentelemään entistä enemmän digitaalisen taiteen parissa toimivien taiteilijoiden kanssa mediataiteesta elektroniseen musiikkiin.

Future DiverCities kurottaa kohti uutta pohtien myös taiteellisen työskentelyn ja siitä saatavan toimeentulon tulevaisuutta. Uskomme digitaalisuuteen ja sitä kautta saavutettaviin uusiin yleisöihin ja vielä muotoutumaisillaan oleviin ekosysteemeihin. Hankkeen aikana yksi haasteistamme onkin pohtia, miten hetkellinen taide voi toteutua digitaalisesti tai mitä digitaalisia ulottuvuuksia sillä voisi tulevaisuudessa olla, joka lisäisi sen saavutettavuutta, kasvattaisi yleisöjä ja toisi tulovirtoja myös taiteilijalle.

Nämä ovat isoja kysymyksiä, mutta ilman suuria haasteita ja rohkeita avauksia, niihin tuskin löytyy innovatiivisia ratkaisuja. Uskomme, että hankekumppaneiden, jotka kaikki ovat pioneereja omilla toimialoillaan, sekä taiteilijoiden, monenlaisten yhteisöjen sekä heterogeenisten yleisöjen ja osallistujien kanssa tulemme löytämään jos ei ratkaisuja niin ainakin avauksia, joita juuri nyt, hankkeen ollessa vasta aluillaan, emme osaa vielä edes kuvitella.

Eikö se olekin lohdullinen näkökulma tulevaisuuteen?

Yhdessä ja yhteistyössä me luomme tulevaisuutta, joka ei ole vain uhkakuva tämänhetkisestä todellisuudesta Euroopassa vaan jotain paljon parempaa, jotain niin moniäänistä ja silti tasa-arvoista, monikulttuurista ja samaan aikaan demokraattista, jota emme osaa vielä kuvitella, mutta josta tiedämme, että se ei ole vain utopiaa.

Lähde mukaan neljän vuoden tutkimusmatkalle kanssamme!

Future DiverCities -hankkeen teemoja; elävää kaupunkikulttuuria, digitaalisia toimintaympäristöjä sekä niiden yhteiskehittämistä käsitellään Kuopiossa yhteisesti seuraavan kerran torstaina 27.4.2017 Savolainen Suoraviiva – Muotoiltu Kuopio -keskustelutilaisuudessa. Tervetuloa!

Kuopiossa 13.4.2017
Johanna Tuukkanen

Photo: Pekka Mäkinen
Photo: Pekka Mäkinen

Savolainen Suoraviiva -keskustelutilaisuus kaupunkikulttuurin ja -ympäristön yhteiskehittämisestä Kuopiossa

Tiedote 4.4.2017

ANTI – Contemporary Art Festival, Future DiverCities -hanke ja Design Week Kuopio järjestävät keskusteluillan kaupunkikulttuurin ja -ympäristön yhteiskehittämisestä torstaina 27.4. klo 19.00 – n. 22.00 ravintola Introssa (Kauppakatu 20, Kuopio).

 

Savolainen Suoraviiva kokoaa yhteen ja törmäyttää Kuopion luovat toimijat, yrittäjät,
kaupungin virkamiehet, kaupunkilaiset, ideat ja mahdollisuudet. Keskustelua ovat alustamassa eri alojen mielenkiintoiset asiantuntijat, alustajalista julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Keskustelun keskiössä on luova ja osallistava kaupunkikulttuurin ja -ympäristön kehittäminen.

Tervetuloa keskustelemaan siitä, miten voisimme yhdessä tehdä kotikunnastamme
elinvoimaisemman, yhteisöllisemmän, avoimemman ja moniäänisemmän!
Millainen on sinun unelmiesi Kuopio?

Vapaa pääsy! Ennakkoilmoittautuminen 25.4. mennessä verkkolomakkeen kautta.

 

Seuraa myös Facebook-tapahtumaa! Näytä Gruppo-tiedote.

Illan avainsanoja

kaupunkikulttuuri- ja ympäristö
yhteiskehittäminen
aktiivinen toimijuus ja yhteisöllisyys
kuntalaisten kunta
digitaalinen toimintaympäristö
elämänlaatu ja hyvinvointi
kestävä kehitys

Tapahtumapaikan visuaalisesta somistuksesta vastaavat Savonia Muotoilun opiskelijat. Tilaisuutta tukee myös Kuopion kaupunki. Kuva: Pekka Mäkinen

Design Week Kuopio

Savolaisen muotoilun viikko tuo yhteen taiteen ja teollisuuden ammattilaisia sekä tekee alueen korkeatasoista muotoiluosaamista näkyväksi. Savolainen Suoraviiva on Design Week Kuopion tunnus – luovan osaamisen, yhteistyön ja verkostoitumisen symboli. Koko viikon ohjelma:

www.designweekkuopio.com

DWK_tunnus_date_con_2017_RGB

Future DiverCities – Creativity in an Urban Context

on 10 eurooppalaisen ja kanadalaisen taide- ja kulttuuritoimijan innovatiivinen yhteistyöhanke. Nelivuotista hanketta (2016-2020) tukee Euroopan komission Luova Eurooppa -ohjelma.

Future DiverCities tutkii taiteellisen toiminnan uusia malleja ja levitystä, jotka tukevat tulevaisuudessa kaupunkien moniäänisyyttä ja -kulttuurisuutta sekä vaihtoehtoisia ekosysteemejä. Taiteellisten sisältöjen painotus on musiikissa ja media- sekä kaupunkitaiteessa. Kuopiossa hanketta edustaa ANTI-festivaali.

www.futuredivercities.eu

Imprimir

Print

Kuopio_tekstilogo

OKM_FI_2rivi_logoteksti


Uutiskirje 3/2017

Saastamoisen säätiö jatkaa ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinnon rahoittamista

Saastamoisen säätiö on myöntänyt ANTI – Contemporary Art Festivalille 300 000 euron apurahan ANTI Festival International Prize for Live Art -palkintoa ja sen järjestämistä varten vuosina 2017–2020. Tuore rahoituspäätös takaa Säätiön ja ANTI-festivaalin yhteistyön ja palkinnon jatkuvuuden.

ANTI-festivaali ja Saastamoisen säätiö ovat jakaneet maailman ainoan live art -palkinnon vuodesta 2014 alkaen. Palkintosumma, 30 000 euroa menee suoraan live art -taiteen tekemiseen. Rahoituksella mahdollistetaan lisäksi esimerkiksi palkinnonsaajaehdokkaiden osallistuminen Kuopion palkintotilaisuuteen, kansainvälisen asiantuntijaraadin palkkaaminen ja palkinnon sekä live art -taiteen näkyvyyden lisääminen.

ANTI Festival International Prize for Live Art jaetaan seuraavan kerran ANTI-festivaalin yhteydessä Kuopiossa syyskuussa 2017. Viime vuoden voittaja, Terike Haapoja (kuvassa) tuo uuden tilausteoksensa festivaalille.

Lue Saastamoisen säätiön tuore artikkeli palkinnosta ja ANTI-festivaalista!

ANTI-festivaali juhlii monivuotisia yhteistyösopimuksia

ANTI – Contemporary Art Festival yhdistys ry:n jäsenistö valitsi vuosikokouksessaan 27.3.2017 tulevalle toimintakaudelle hallituksen. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa tiedottaja Jari Sihvonen. Puheenjohtaja näkee yhdistyksen tulevaisuuden erittäin valoisana:

”Viime vuonna ANTI-festivaalin ja sen kumppaneiden nelivuotinen Future DiverCities -hanke valittiin osaksi Euroopan komission Luova Eurooppa -ohjelmaa. Nyt meillä on nelivuotinen yhteistyösopimus myös Saastamoisen säätiön kanssa ja

kolmivuotinen sopimus Kuopion kaupungin kanssa. Monivuotiset sopimukset takaavat sen, että yhdistyksen talous on jatkossa entistäkin vakaammalla pohjalla ja
toimintaa pystytään monipuolisesti kehittämään.”

Yhdistyksen hallituksessa jatkavat myös kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman, kirjailija, opettaja Tatu Kekäläinen, toimittaja Anu Pöntinen, toimitusjohtaja Eric Valta ja sarjayrittäjä Kari Voutila. Uutena vahvistuksena hallitukseen valittiin digivalmentaja, yrittäjä Jenni Rissanen.

ANTI-festivaalin toimisto osaksi Niiralan katukuvaa!

ANTI-festivaali on saanut uudet toimitilat. Toimistomme sijaitsee 1.4.2017 alkaen osoitteessa Nahkurinkatu 1 (Niiralankatu 8), 70600 Kuopio, vastaremontoidussa Niiralan Kulman talossa.

”Katutason toimitila tarjoaa konkreettisesti ympärivuotista kosketusta Kuopion kaupunkitilaan. Tilaa voidaan hyödyntää myös festivaalin aikana entistä monipuolisemmin. Järjestämme myöhemmin keväällä tupaantulijaiset yhteistyökumppaneille”, iloitsee ANTI-päällikkö Elisa Itkonen.

Savolainen Suoraviiva vedetään yhdessä

Savolainen Suoraviiva – Muotoiltu Kuopio on keskusteluilta kaupunkikulttuurin ja -ympäristön yhteiskehittämisestä torstaina 27.4. klo 19.00 ravintola Introssa (Kauppakatu 20, Kuopio). Vapaa pääsy!

Liity Facebook-tapahtumaan!

Tilaisuuden järjestävät Design Week Kuopio, ANTI – Contemporary Art Festival ja Future DiverCities -hanke. Lisätietoja tulossa!

Alien Encounters

Taiteilija Ernest Truelyn, ANTI-festivaalin ja New Start Finland! – tutkimushankkeen yhteistyöprojekti aloittaa toimintansa Kuopiossa toukokuussa. Alien Encounters on yhteisötaiteen projekti ja sarja työpajoja nuorille, turvapaikanhakijataustaisille ja kantasuomalaisille miehille. Projektin taiteelliset tuotokset esitetään ANTI – Contemporary Art Festivalin ohjelmistossa 18.-24.9.2017.

Oletko paikallinen – tai uusi tulokas, juuri maahanmuuttanut? Tervetuloa 18-29-vuotiaiden miesten ilmaisiin työpajoihin!

Opi uusia kuva- ja videotuotannon tekniikoita ja editointia.
Tutki uusia tapoja käyttää sosiaalista mediaa.
Löydä uusia mahdollisuuksia luoda sisältöjä älypuhelimellasi.

Kokoonnumme 12 kertaa työpajoissa touko-lokakuussa VAMOS! Kuopion tiloissa (Sepänkatu 9).

Lisätietoja: Tuottaja Jyri Väisänen, 050 409 8519, jyri@antifestival.com


Saastamoisen säätiö jatkaa ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinnon rahoittamista

Tiedote 30.3.2017

Saastamoisen säätiö on myöntänyt ANTI – Contemporary Art Festivalille 300 000 euron apurahan ANTI Festival International Prize for Live Art -palkintoa ja sen järjestämistä varten vuosina 2017–2020. Tuore rahoituspäätös takaa Säätiön ja ANTI-festivaalin yhteistyön ja palkinnon jatkuvuuden.

 

ANTI-festivaali ja Saastamoisen säätiö ovat jakaneet maailman ainoan live art -palkinnon vuodesta 2014 alkaen. Palkintosumma, 30 000 euroa menee suoraan live art -taiteen tekemiseen. Rahoituksella mahdollistetaan lisäksi esimerkiksi palkinnonsaajaehdokkaiden osallistuminen Kuopion palkintotilaisuuteen, kansainvälisen asiantuntijaraadin palkkaaminen ja palkinnon sekä live art -taiteen näkyvyyden lisääminen.

ANTI Festival International Prize for Live Art jaetaan seuraavan kerran ANTI-festivaalin yhteydessä Kuopiossa syyskuussa 2017. Viime vuoden voittaja, Terike Haapoja (kuvassa) tuo uuden tilausteoksensa festivaalille.

Lue Saastamoisen säätiön tuore artikkeli palkinnosta ja ANTI-festivaalista!

ANTI-festivaali juhlii monivuotisia yhteistyösopimuksia

ANTI – Contemporary Art Festival yhdistys ry:n jäsenistö valitsi vuosikokouksessaan 27.3.2017 tulevalle toimintakaudelle hallituksen. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa tiedottaja Jari Sihvonen. Puheenjohtaja näkee yhdistyksen tulevaisuuden erittäin valoisana:

”Viime vuonna ANTI-festivaalin ja sen kumppaneiden nelivuotinen Future DiverCities -hanke valittiin osaksi Euroopan komission Luova Eurooppa -ohjelmaa. Nyt meillä on nelivuotinen yhteistyösopimus myös
Saastamoisen säätiön kanssa ja
 kolmivuotinen sopimus Kuopion kaupungin kanssa. Monivuotiset sopimukset takaavat sen, että yhdistyksen talous on jatkossa entistäkin vakaammalla pohjalla ja toimintaa pystytään monipuolisesti kehittämään.”

Yhdistyksen hallituksessa jatkavat myös kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman, kirjailija, opettaja Tatu Kekäläinen, toimittaja Anu Pöntinen, toimitusjohtaja Eric Valta ja sarjayrittäjä Kari Voutila. Uutena vahvistuksena hallitukseen valittiin digivalmentaja, yrittäjä Jenni Rissanen.

Lisätietoja: Elisa Itkonen, elisa@antifestival.com, 050 305 2005

Näytä tiedote Gruppo-lähetyksenä!

 

sas_logo_1


ANTI-festivaali tuo Kuopioon yhden Kulttuurirahaston merkittävimmistä taiteen avustussummista

Tiedote 28.2.2017

ANTI – Contemporary Art Festival yhdistys ry:lle myönnettiin eilen 27.2. Suomen Kulttuurirahaston vuosijuhlassa 85 000 euroa Future DiverCities – Creativity in an Urban Context -hankkeen toteuttamiseen. ANTI-festivaali kiittää lämpimästi Kulttuurirahastoa panostuksesta taiteilijoiden ja taiteen kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseen!

Future DiverCities toteutetaan ajalla 1.6.2016–31.5.2020, ja se on osa Euroopan komission Luova Eurooppa -ohjelmaa. Hankkeessa on ANTI-festivaalin lisäksi mukana yhdeksän taide- ja kulttuuriorganisaatiota muualta Euroopasta ja Kanadasta. Euroopan komissio rahoittaa puolet hankkeen kokonaisbudjetista, ja jokainen hankekumppani vastaa toisen puolikkaan rahoituksesta. ANTI-festivaalin hankebudjetti on neljälle vuodelle lähes 520 000 euroa. Kulttuurirahaston avustus käytetään siis 260 000 euron omarahoitusosuuden kattamiseen.

Tiiviiseen kansainväliseen yhteistyöhön nojaavan hankkeen ytimessä ovat taiteilijoiden liikkuvuuden lisääminen, taide ja taiteilijoiden työ digitaalisella aikakaudella ja urbaani kaupunkitila sekä sen moniäänisyys ja -kulttuurisuus. Kuopiossa panostetaan paikallisen yleisön ja taiteilijoiden kohtaamiseen, mutta hankkeessa kehitetään myös uusia, virtuaalisia ja kansainvälisiä yleisöjä ja yhteisöjä.

Lisätietoja: Elisa Itkonen, elisa@antifestival.com, 050 305 2005
Suomen Kulttuurirahaston tiedote
ANTI-festivaalin verkkosivut

Kuva: Pekka Mäkinen. Future DiverCities -taiteilijaresidenssi Kuopiossa lokakuussa 2016.


Ernest Truely kutsuu turvapaikanhakijat unelmoimaan Kuopiossa

Tiedote 16.2.2017

Taiteilija Ernest Truely on valittu työskentelemään ANTI-festivaalin ja New Start Finland! -tutkimushankkeen yhteisötaiteen projektissa. Avoin taiteilijahaku koskien projektia päättyi 15.1. Truely työskentelee ensimmäisen kerran Kuopiossa 21.-23.2.2017.

Ernest Truely on yhdysvaltalainen taiteilija, joka asuu Helsingissä. Hän on työskennellyt erilaisten yhteisöjen kanssa muun muassa Suomessa, Virossa ja Yhdysvalloissa. Kuopiossa Truely tulee työskentelemään turvapaikanhakijataustaisten ja kantasuomalaisten nuorten miesten kanssa työpajoissa, joita järjestetään vuoden 2017 aikana. Projektin taiteelliset tuotokset esitetään ANTI – Contemporary
Festivalin ohjelmistossa syyskuussa 2017.

Taiteilijan kanssa osallistujat pääsevät kokeilemaan sosiaalisen median ja digitaalisen taiteen strategioita luodakseen kuvitteellisia hahmoja, tarinoita, video- ja kuvamateriaalia ja tätä kautta unelmoimaan
uusia mahdollisuuksia ja tulevaisuuttaan.

Projekti on osa Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön New Start Finland! -tutkimushanketta. Hankkeessa tutkitaan keinoja edistää aikuisten turvapaikanhakijoiden terveyttä, hyvinvointia ja kotoutumista. Truelyn helmikuiseen Kuopion vierailuun sisältyy tapaamisia ANTI-festivaalin ja sen yhteistyökumppaneiden, projektin kohderyhmän sekä yliopiston tutkimusryhmän kanssa.

Haastattelupyynnöt ja lisätietoja: Elisa Itkonen, elisa@antifestival.com, 050 305 2005


Uutiskirje 1/2017

Future DiverCities -hanketta juhlittiin Marseillessa

Future DiverCities – Creativity in an Urban Context -hankkeen avajaisia juhlittiin Ranskan Marseillessa 29.-30.1.2017 Chroniques-festivaalin yhteydessä. Kuopiosta mukana olivat ANTI-festivaalin taiteellinen johtaja Johanna Tuukkanen ja ANTI-päällikkö Elisa Itkonen sekä Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen. Kuopion kaupunki tukee hankkeen toimintaa vuonna 2017.
Hankekumppanit kahdeksasta eri Euroopan maasta ja Kanadasta jatkoivat viikkoa
Marseillessa kumppanitapaamisessa 30.1.-2.2.

Future DiverCities on 10 eurooppalaisen ja kanadalaisen taide- ja kulttuuritoimijan innovatiivinen yhteistyöhanke, joka on osa Euroopan komission Luova Eurooppa -ohjelmaa. Nelivuotinen hanke käynnistyi kesällä 2016. Future DiverCities tutkii taiteellisen toiminnan uusia malleja ja levitystä, jotka tukevat tulevaisuudessa moniäänisyyttä ja -kulttuurisuutta sekä vaihtoehtoisia ekosysteemejä.

Kuopiossa Future DiverCities näkyy seuraavan syyskuussa 2017, kun ANTI järjestää jälleen Lab-taiteilijaresidenssin. Ensimmäinen Lab järjestettiin Kuopiossa lokakuussa 2016.

www.futuredivercities.eu

New Start Finland! -projektin taiteilija valittu!

Ernest Truely on valittu työskentelemään New Start Finland! -tutkimushankkeen ja ANTI-festivaalin yhteisessä yhteisötaiteen projektissa. Avoin taiteilijahaku koskien yhteisötaiteen projektia turvapaikanhakijoille päättyi 15.1.2017.

Ernest Truely on yhdysvaltalainen taiteilija, joka asuu Helsingissä. Hän on työskennellyt erilaisten yhteisöjen kanssa muun muassa Suomessa, Virossa ja Yhdysvalloissa. Truely tulee työskentelemään Kuopiossa turvapaikanhakijataustaisten ja kantasuomalaisten nuorten miesten kanssa työpajoissa, joita järjestetään huhti- ja lokakuun 2017 välisenä aikana. Projektissa osallistujat pääsevät kokeilemaan sosiaalisen median ja digitaalisen taiteen strategioita luodakseen kuvitteellisia hahmoja, tarinoita, video- ja kuvamateriaalia ja tätä kautta kuvittelemaan ja rakentamaan uusien mahdollisuuksien karttaa.

Truely työskentelee Kuopiossa ANTI-festivaalin kanssa ensimmäisen kerran helmikuun lopussa.

Projekti on osa Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön New Start Finland! -tutkimushanketta. Hankkeessa tutkitaan keinoja edistää aikuisten turvapaikanhakijoiden terveyttä, hyvinvointia ja kotoutumista.

Vesi inspiroi – 350 ehdotusta ANTI-festivaalin 2017 ohjelmistoon

ANTI – Contemporary Art Festival järjestetään 16. kerran 18.-24.9.2017 ja vuoden teemana on vesi. Tapahtuma tekee yhteistyötä useiden paikallisten toimijoiden kanssa tuottaakseen vesiteemaisen taiteellisen ohjelmiston. Kutsuimme taiteilijoita ja muita taiteen ammattilaisia ehdottamaan monialaisia teoksia, projekteja ja esitelmiä festivaaliohjelmistoomme. Avoin haku päättyi 22.1.2017.

Vastaanotimme yhteensä 350 hakemusta 50 eri maasta.

Kiitos kaikille hakijoille! Festivaaliohjelmisto julkaistaan kevään ja kesän aikana 2017.

ANTI loistaa somessa

ANTI-festivaalilla on 4177 tykkääjää Facebookissa ja 1517 seuraajaa Twitterissä sekä 861 Instagramissa. Liity mukaan virtuaaliseen yhteisöömme tykkäämällä tai seuraamalla meitä!


Vesi inspiroi – 350 ehdotusta ANTI-festivaalin 2017 ohjelmistoon

ANTI – Contemporary Art Festival järjestetään 16. kerran 18.-24.9.2017 ja vuoden teemana on vesi. Tapahtuma tekee yhteistyötä useiden paikallisten toimijoiden kanssa tuottaakseen vesiteemaisen taiteellisen ohjelmiston. Kutsuimme taiteilijoita ja muita taiteen ammattilaisia ehdottamaan monialaisia teoksia, projekteja ja esitelmiä festivaaliohjelmistoomme. Avoin haku päättyi 22.1.2017.

Vastaanotimme yhteensä 350 hakemusta 50 eri maasta.

Kiitos kaikille hakijoille!

Festivaaliohjelmisto julkaistaan kevään ja kesän aikana 2017.