ANTI Festival International Prize for Live Art – Jury Statement 2018

Haluamme kiittää neljää upeaa voittajaehdokasta siitä, että he ovat jakaneet työnsä kanssamme. On ollut ilo ja kunnia tutustua näiden erilaisten taiteilijoiden töihin. Vaikka heillä on kullakin omat työmenetelmänsä ja erilaiset strategiat, he jakavat yhteisen päämäärän: he ovat sitoutuneet vaikuttamaan ja muuttamaan asioita. Jokainen heistä haluaa edistää jonkinlaista muutosta – sosiaalista, poliittista, henkilökohtaista, yhteistä. Oivaltavalla toiminnallaan he muistuttavat live art -taiteen laaja-alaisuudesta ja sen tärkeydestä sosiaaliselle ja kulttuuriselle elämälle. Haluamme myös kiittää ANTI-festivaalia ja Saastamoisen säätiötä tämän palkinnon perustamisesta ja tukemisesta. Sen avulla voimme juhlia tämän vuoden neljää erilaista, jännittävää, elinvoimasta
ja tärkeää voittajaehdokasta.

Juryn tehtävä oli erittäin vaikea: oli hyvin haastavaa valita voittaja ehdokasjoukosta, jonka jokainen jäsen antaa niin paljon yleisölleen, yhteistyökumppaneilleen, taiteeseensa osallistujille ja niille joukoille ja yhteisöille, joille heidän työnsä on suunnattu. All The Queens Men ‑ryhmä tuo ihmiset yhteen vaikuttavilla ja iloa tuottavilla tavoilla: se antaa tilaa ja aikaa ihmisille, yhteisöille ja tarinoille ennennäkemättömällä laajuudella ja kunnianhimolla. Ryhmän työ nousee lähtökohtansa yläpuolelle ja muuttuu eläväksi hetkeksi ajan jatkumossa.

Jeanne van Heeswijkin yhteiskunnallinen ja keskustelua herättävä työ antaa mahdollisuuden vuoropuheluun ja ajatusten vaihtamiseen: se avaa kaupunkitilaa ja urbaania elämää kysymällä perustavanlaatuisia kysymyksiä siitä, kuinka elää muiden kanssa ja kuinka politiikan, hallinnon, pääoman ja yhteisön puitteet estävät ja luovat erilaisia kodin ideoita. van Heeswijkin prosessiin perustuvat hankkeet haastavat älykkäällä tavalla ajatuksemme taiteesta, sen mahdollisuuksista ja tavoista tunnistaa se.

Jury oli syvästi vaikuttunut Nic Greenin töistä ja haluaa siksi antaa hänelle erityismaininnan. Hänen kekseliäisyytensä, kykynsä häivyttää esitysmuotojen välisiä rajoja, kehon – usein hänen omansa – uskomattoman elävä läsnäolo taiteessa sekä vaikuttavat taitonsa esiintyjänä ja performanssin tekijänä näkyvät selvästi hänen merkittävän laajassa näyttämö- ja muussa tuotannossaan. Greenin kokonaisuuden taju ja koreografinen rakenteiden ymmärrys yhdistyvät aiheisiin, jotka ilmaistaan itsepintaisesti, ilmeikkäästi ja vahvasti. Näin syntyy kasvava esitys, joka tekee vaikutuksen, shokeeraa ja inspiroi.

Sonya Lindforsin taide, hänen oivalluksensa sosiaalisessa ja kirjallisessa maailmassa sekä hänen panoksensa julkiseen keskusteluun ovat tuottaneet polttavia kysymyksiä siitä, kuka oikeastaan puhuu ja kenelle. Lindforsin koreografia synnyttää kysymyksiä ja keskustelua herättävän mustaksi ruumiillistuneen tilan, jonka tarkoituksena on ravistella ja kyseenalaistaa odotuksia. Hänen taiteensa ja sen piiloista paljastuvat ja paljastumatta jääneet kehot haastavat leikkisästi näkemyksemme yleisesti hyväksytyistä säännöistä: mitä muita tarinoita ja kehityskaaria kulkee tai on kulkematta tilan lävitse? Entä mitkä äänet ja kehot jäävät näkemättä ja kuulematta? Lindforsin taide kyseenalaistaa oletuksemme. Se kyseenalaistaa tavan, jolla todistamme asioita. Hänen esityksensä katsovat meitä paikoillaan ja hiljaa. Kun ne liikkuvat, puhuvat, seisovat ja tarkkailevat, me liitymme samankaltaiseen prosessiin ja alamme ymmärtää kulttuurista tilaa uudella tavalla: kenelle se on tarkoitettu, kuka työskentelee siellä, kuka saa työskennellä ja kuka osallistuu sen mahdollisuuksiin?

Lindforsin taide on elintärkeää lähiympäristölleen. Hänen työnsä antavat muille mahdollisuuden työskennellä ja luoda tiloja vuoropuhelua varten sellaisiin ympäristöihin, joista ne ovat aiemmin puuttuneet. Hänen tärkeä panoksensa taiteelle ja kulttuurille on löytämässä nopeasti jalansijaa: siitä on tulossa välttämätöntä sosiaaliselle keskustelulle tasa-arvosta, monimuotoisuudesta, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Se muovaa maailmaamme uuteen muotoon. Lindfors työskentelee kehon kanssa. Työkaluinaan hän käyttää liikettä ja koreografiaa, joiden avulla hän ilmaisee ja kyseenalaistaa paikan, kehon alkuperän ja mahdollisuudet sekä oman kehonsa synnyttääkseen muutoksen. Tämän ja tulevien ainutlaatuisten teosten vuoksi olemme iloisia saadessamme myöntää vuoden 2018 ANTI Festival International Prize for Live Art ‑palkinnon Sonya Lindforsille.

Jacques Rancière
Eisa Jocson
Lois Keidan