Tulevaisuuden moniäänistä kaupunkia rakentamassa

ANTI on aina ollut vahvasti Kuopion kaupunkiin kiinnittynyt tapahtuma. Kaupungin paikat, ihmiset, yhteisöt ja yritykset ovat osa siitä toimijoiden verkostoa, jossa ANTI-festivaali syntyy ja tapahtuu. Haluamme olla mukana luomassa ja kehittämässä elinvoimaista ja moniäänistä Kuopiota ja sen kaupunkikulttuuria. Viime aikoina onkin ollut ilahduttavaa seurata Kuopion menestymistä Suomen viihtyisimpien kaupunkien joukossa.

Kaupunkikulttuurin ja kulttuurisen osallistumisen edistämisen rinnalla vahva tahtomme on aina ollut toimia ajankohtaisimman taiteen eturintamassa. Haluamme tukea taiteilijoita ja heidän työskentelyään, mahdollistaa teoksia ja projekteja, saada niille näkyvyyttä eri medioissa ja tuoda niitä lähelle yleisöjä – olivatpa ne sitten paikallisia, globaaleja tai virtuaalisia. Ottamalla riskejä ja luottamalla taiteilijoihin mahdollistamme myös kokeilevat, taiteen kehittymistä edistävät projektit.

Nämä samanaikaiset tavoitteet eli taiteilijoiden, taiteen ja kaupungin kehittäminen yhdistyvät kesäkuussa 2016 alkaneessa Future DiverCities – Creativity in Urban Context -hankkeessamme erinomaisesti. Hankkeen ytimessä on urbaani kaupunkitila ja sen moniäänisyys ja -kulttuurisuus. Residenssien ja projektien avulla haluamme tuoda taidetta lähelle kaupunkilaisia ja kutsua heidät mukaan tekemään Kuopiosta entistä elävämpi ja moniäänisempi eurooppalainen kaupunki.

Hanke on Luova Eurooppa -ohjelman tukema, ja voimme olla ylpeitä siitä, että harvojen suomalaisten joukossa ANTI-festivaali on jälleen menestynyt suurten hankkeiden kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Future DiverCities -hankkeen kumppaneihin kuuluu elektronisen taiteen pioneereja kuten BEK Bergenistä, Public Art Lab Berliinistä ja Second Nature Aix-en-Provencesta. Heidän kuratoriaalisen asiantuntemuksensa avulla tulemme työskentelemään entistä enemmän digitaalisen taiteen parissa toimivien taiteilijoiden kanssa mediataiteesta elektroniseen musiikkiin.

Future DiverCities kurottaa kohti uutta pohtien myös taiteellisen työskentelyn ja siitä saatavan toimeentulon tulevaisuutta. Uskomme digitaalisuuteen ja sitä kautta saavutettaviin uusiin yleisöihin ja vielä muotoutumaisillaan oleviin ekosysteemeihin. Hankkeen aikana yksi haasteistamme onkin pohtia, miten hetkellinen taide voi toteutua digitaalisesti tai mitä digitaalisia ulottuvuuksia sillä voisi tulevaisuudessa olla, joka lisäisi sen saavutettavuutta, kasvattaisi yleisöjä ja toisi tulovirtoja myös taiteilijalle.

Nämä ovat isoja kysymyksiä, mutta ilman suuria haasteita ja rohkeita avauksia, niihin tuskin löytyy innovatiivisia ratkaisuja. Uskomme, että hankekumppaneiden, jotka kaikki ovat pioneereja omilla toimialoillaan, sekä taiteilijoiden, monenlaisten yhteisöjen sekä heterogeenisten yleisöjen ja osallistujien kanssa tulemme löytämään jos ei ratkaisuja niin ainakin avauksia, joita juuri nyt, hankkeen ollessa vasta aluillaan, emme osaa vielä edes kuvitella.

Eikö se olekin lohdullinen näkökulma tulevaisuuteen?

Yhdessä ja yhteistyössä me luomme tulevaisuutta, joka ei ole vain uhkakuva tämänhetkisestä todellisuudesta Euroopassa vaan jotain paljon parempaa, jotain niin moniäänistä ja silti tasa-arvoista, monikulttuurista ja samaan aikaan demokraattista, jota emme osaa vielä kuvitella, mutta josta tiedämme, että se ei ole vain utopiaa.

Lähde mukaan neljän vuoden tutkimusmatkalle kanssamme!

Future DiverCities -hankkeen teemoja; elävää kaupunkikulttuuria, digitaalisia toimintaympäristöjä sekä niiden yhteiskehittämistä käsitellään Kuopiossa yhteisesti seuraavan kerran torstaina 27.4.2017 Savolainen Suoraviiva – Muotoiltu Kuopio -keskustelutilaisuudessa. Tervetuloa!

Kuopiossa 13.4.2017
Johanna Tuukkanen

Photo: Pekka Mäkinen
Photo: Pekka Mäkinen