Terike Haapoja (FI): Luonnoksia vapaudesta

Yli kymmenen vuotta ihmisen suhdetta luontoon ja eläimiin teoksissaan käsitellyt Terike Haapoja kääntää nyt katseensa ihmiseen.

Minkälainen on eläimen vastakohdaksi itsensä määritellyt ihminen? Minkälaisissa puitteissa vapaan yksilön vapaus syntyy? Miten halu luopua vapaudesta tai riistää vapaus toisilta määrittelee ihmisenä olemista?

ANTI-festivaalilla Haapoja toteuttaa kolmiosaisen yksilön vapautta ja sen rajoja tutkivan kokonaisuuden.

Vuoden 2016 ANTI Festival International Prize for Live Art –palkinnon voittaja, Terike Haapoja palaa Kuopioon uudella tilausteoksellaan!

 

Terike Haapoja (FI): Luonnoksia vapaudesta

Terike Haapoja (FI)

Terike Haapoja on suomalainen kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee New Yorkissa. Haapojan poliittiset interventiot, suuren mittakaavan installaatiot ja kirjoitukset tutkivat toiseuden rakenteita. Länsimaisen modernismin ihmiskeskeinen maailmankuva on projektien erityisenä huomionkohteena.

Haapojan utooppiset yhteiskunnalliset instituutiot, kuten Toisten Puolue (2011–) tai kirjailija Laura Gustafssonin kanssa yhteistyössä toteutettava Toisten Historia (2012–), aktivoivat ympäröivää maailmaa ja tuovat esiin niin poissulkevia kuin osallistavia rakenteita. Viimeaikaisissa projekteissaan Haapoja on lähestynyt lakia esityksellisenä tilana, jossa todellisuutta rakennetaan.

www.terikehaapoja.net