Hankkeet

Arvostettu ja luotettu kansainvälinen kumppani

 

ANTI – Contemporary Art Festival on useiden toteuttamiensa kansainvälisten yhteistyöhankkeiden kautta arvostettu ja luotettu kansainvälinen kumppani. Paikallisesti yhteistyötä tehdään niin julkisten organisaatioiden, oppilaitosten yritysten kuin erilaisten järjestöjen kanssa. ANTI-festivaali on osallistunut kansainvälisiin EU-projekteihin A Space for Live Art ja Up to Nature. Vuosina 2015-2016 ANTI veti Euroopan sosiaalirahaston projektia Avoimet tilat. Tulevien neljän vuoden aikana festivaali on osa kansainvälistä Future DiverCities - Creativity in Urban Context -hanketta.

 

Muut tulevat hankkeet alla!

Hankkeet

New Start Finland!

 

Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen sosiaalityön professori Janet Anand on kutsunut ANTI-festivaalin mukaan yliopiston PROMEQ - Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen -hankkeeseen (2016-2019), jossa Anand vetää New Start Finland! -nimistä osuutta. Hanke saa rahoituksensa Suomen Akatemialta.

 


 

 New Start Finland! -projektin tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden terveyttä, hyvinvointia ja kotiutumista.

 


 

ANTI-festivaali toteuttaa hankkeessa yhteisötaideprojektin, jonka tekijöiksi etsitään suomalaisia ja Suomessa asuvia taiteilijoita ja yhteisöosallistujiksi sekä maahanmuuttajia että kantasuomalaisia nuoria aikuisia (18-29-vuotiaita). ANTI-festivaalin toteutus sijoittuu pääasiassa vuodelle 2017.

 

Lisätietoja tulossa!